Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Projekti - Zdrava šola

ZDRAVA ŠOLA 2019/20

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko vsakdo doseže takrat, ko ima različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje.

Na šoli deluje šolski tim, ki se sestaja letno in se usklajuje v vseh nalogah, ki so povezane z zdravim načinom življenja.

Člani tima za Zdravo šolo so: vodja tima Klavdija Artank, organizatorica šolske prehrane Špela Mišmaš, športni pedagog Matej Senica, šolska psihologinja Veronika Kovačič, pomočnica ravnatelja Dušanka Klančar in ravnatelj Andrej Podpečan.

Dejavnosti v začetku ter tekom šolskega leta načrtujemo , ob koncu pa te naloge evalviramo. Vodja tima se najmanj trikrat letno udeleži srečanja, ki ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje in vodi regijski koordinator Zdravih šol iz NIJZ OE Celje, kjer se obravnavajo različne teme in informacije o dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem. Skupaj s šolami izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obdelujemo eno šolsko leto. Poleg izbrane teme se ukvarjamo s svojimi specifičnimi projekti in sodelujemo z zdravstvenimi ustanovami: Zdravstveni dom Laško, policijska postaja in RK Laško. Kot šola skrbimo, da promocijo zdravja vključimo v vse vidike vsakdanjega življenja, v pravila, klimo, medsebojne odnose, organizacijo interesnih dejavnosti in tudi v sodelovanje s starši.

V tem šolskem letu bo vodilna rdeča nit »Vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu«, seveda nadaljujemo tudi z aktivnostmi rdeče niti preteklih let »Zdravo prehranjevanje, gibanje ter duševno zdravje«.

Plan dela za šolsko leto 2019/2020:
- skrb za zobe za učence od 1. do 4. razreda,
- minuta za zdravje (jutranja telovadba v vseh oddelčnih skupnostih),
- različne aktivnosti ob tednu otroka,
- projekt Medgeneracijsko povezovanje (projekt simbioza),
- načrtovanje zdrave prehrane v šoli,
- kultura prehranjevanja,
- delavnice na temo zdravja,
- dnevi dejavnosti
- dejavnosti za psiho-fizično zdravje učencev in učiteljev,
- akcija Zlati sonček in Krpan,
- osnove Prve pomoči,
- 7. april, dan zdravja – razredne ure,
- 22. april, DAN ZEMLJE,
- okoljeljubci – čiščenje okolice šole in zbiranje starega papirja.


Vodja zdrave šole, Klavdija Artank