Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Dozidava in energ. obnova

ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA MATIČNE ŠOLE

Začetek pouka v prenovljenih šolskih stavbah

Šolsko leto 2014/2015 smo na Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice začeli v dozidani in estetsko ter energetsko obnovljeni matični šoli ter podružnični šoli Zidani Most. 11. in 25. septembra smo namreč slovesno otvorili in predali namenu obe prenovljeni šolski stavbi.

Ustanoviteljica šole – Občina Laško je v preteklih letih uspešno pridobila evropska kohezijska sredstva za energetsko sanacijo šole v Rimskih Toplicah in Zidanem mostu ter zagotovila proračunska sredstva za nujno potrebno dozidavo matične šole.

Z energetsko obnovo smo na obeh šolah pridobili nova toplotno izolacijska okna, vhodna vrata, fasado in stropove, na matični šoli pa še novo urejeno prezračevanje in kotle na biomaso.

S prizidkom in z obnovo obstoječih učilnic imamo tudi na matični šoli v Rimskih Toplicah končno zagotovljene primerne pogoje za knjižnico in specializirane učilnice za pouk računalništva, tehnike in tehnologije, likovne umetnosti, tujih jezikov, gospodinjstva in naravoslovnih predmetov.

V prenovljeni matični šoli se ponašamo tudi z novo opremo, ki je najsodobnejša in ustrezna za spopadanje s hitrimi tehnološkimi spremembami in z izzivi 21.stoletja.

Učenja, poučevanja in bivanja v novih prostorih se veselijo tako učitelji kot učenci, ki so povedali marsikaj zanimivega.
Andraž:«Upam, da bo pouk zanimivejši in bo več dela z računalniki.«
Tjaša: »Veselim se dela v novi likovni učilnici. Še posebej mi je kul, ker ima izhod na zelenico.«
Klemen: »Obljubili so nam sedežno v novi avli, morda bo tam kotiček za crkljanje.«
Tina: «Končno smo dobili tudi gospodinjsko, da bomo lahko skuhali pošteno kosilo. Pico!!"

Za zagotovitev sredstev oziroma izvajanje ter koordiniranje obnovitvenih del na obeh šolah se zahvaljujem županu Občine Laško - g.Francu Zdolšku, vodji urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance – g.Dimitriju Grilu, vodji urada za gospodarske javne službe, okolje in prostor – g.Andreju Kaluži, mag.Andreju Flisu, izvajalcem del… In še posebej zahvalo za prizadevanja, strpno strokovno delo in sodelovanje v času prenove in po njej namenjam učencem in sodelavcem oziroma vsem, ki svoje srce, življenje ali delo že vrsto let/desetletij namenjate šoli.

Z odprtjem dozidane in prenovljene matične šole so delno zaključena dolgoletna prizadevanja delavcev šole, staršev, članov SZ, občinskih svetnikov, civilne iniciative ter krajanov Rimskih Toplic za prizidek oziroma za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za pouk na predmetni stopnji.

Zaključena je šele prva faza dozidave in energetske sanacije. Od večjih investicij nas čaka še energetska obnova šolskih stavb v Sedražu, Lažišah in Jurkloštru ter dozidava telovadnice oziroma športne dvorane »Draga Ulage«, obnova instalacij, podov… ter šolske kuhinje na matični šoli v Rimskih Toplicah. Verjamemo, da bo ustanoviteljica šole – Občina Laško uspešno zagotovila oziroma pridobila ustrezna sredstva in izpeljala tudi omenjene investicije.

V začetku tega šolskega leta pa smo veseli, da smo se lahko ponosni in srečni podali na pot po ŠOLI, OBSIJANI S SONCEM, ki to končno je tudi zaradi prostranih, funkcionalnih, varnih, energetsko varčnih, tehnološko in estetsko opremljenih šolskih prostorov.

 

Ravnateljica Manica Skok