Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek (LDN)
10.-13. september 2020 - matična šola
15. september 2020 - PŠ JU
15. in 17. septemeber 2020 - PŠ SE,
12. september 2020 - PŠ ZM

2. roditeljski sestanek (tematski / izobraževalni)
izobraževalni oktober/november 2020

3. roditeljski sestanek
april/maj 2021

Učitelji/razredniki matične in podružničnih šol bodo roditeljske sestanke aktualizirali z informacijami o dogajanju v posameznem razredu oz. na šoli.
Za prvi roditeljski sestanek načrtujemo skupno načrtovanje LDN za tekoče šolsko leto (stroškovnik) in druge pomembnejše informacije ter dogovore ob začetku šolskega leta.
Načrtujemo tudi skupni izobraževalni roditeljski sestanek v oktobru. 
V mesecu maju in juniju bosta še sestanka - spoznavno-informativna dneva za bodoče prvošolce in šestošolce ter njihove starše.