Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek (LDN)
19.-26. september 2022 - matična šola
20. september 2022 - PŠ JU
26. septemeber 2022 - PŠ SE
15. september 2022 - PŠ ZM

2. roditeljski sestanek (tematski / izobraževalni)
izobraževalni oktober/november 2022

3. roditeljski sestanek
april/maj 2023

Učitelji/razredniki matične in podružničnih šol bodo roditeljske sestanke aktualizirali z informacijami o dogajanju v posameznem razredu oz. na šoli ter z družabnimi srečanji in drugimi neformalnimi oblikami druženja.
Za prvi roditeljski sestanek načrtujemo skupno načrtovanje LDN za tekoče šolsko leto (stroškovnik) in druge pomembnejše informacije ter dogovore ob začetku šolskega leta.
Načrtujemo tudi skupni izobraževalni roditeljski sestanek.
V mesecu maju in juniju bosta še sestanka - spoznavno-informativna dneva za bodoče prvošolce in šestošolce ter njihove starše.