Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Roditeljski sestanki

Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek (LDN)
18.-21. september 2023 - matična šola
20. september 2023 - PŠ JU, PŠ SE, PŠ ZM

2. roditeljski sestanek (tematski / izobraževalni)
15. november 2023 - Varni internet Safe.si

3. roditeljski sestanek
april/maj 2024

Učitelji/razredniki matične in podružničnih šol bodo roditeljske sestanke aktualizirali z informacijami o dogajanju v posameznem razredu oz. na šoli ter z družabnimi srečanji in drugimi neformalnimi oblikami druženja.
Za prvi roditeljski sestanek načrtujemo skupno načrtovanje LDN za tekoče šolsko leto (stroškovnik) in druge pomembnejše informacije ter dogovore ob začetku šolskega leta.
Načrtujemo tudi skupni izobraževalni roditeljski sestanek.
V mesecu maju in juniju bosta še sestanka - spoznavno-informativna dneva za bodoče prvošolce in šestošolce ter njihove starše.