Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Podružnične šole - Jurklošter

Podružnica Jurklošter

 

Naslov:
Vodja podružnice:
Telefon:
E-pošta:

Jurklošter 23, 3273 Jurklošter
Nika Kosem
03 7343255
nika.kosem@os-rimsketoplice.si