Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Ekskurzije

Ekskurzije

Ekskurzije so oblika uresničevanja obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole. Učenci spoznajo vrednote in lepote pokrajin, pridobijo prostorske predstave o Sloveniji, razvijajo znanje, ljubezen in spoštovanje do naše naravne in kulturne dediščine ter pravilen odnos do narave.  Ekskurzije omogočajo uresničitev tistih ciljev, ki jih ni mogoče uresničiti znotraj  zaprtih šolskih prostorov. Poleg eno ali večurnih ekskurzij, ki jih izvajamo znotraj rednega pouka, na šoli v tem šolskem letu načrtujemo tudi naslednje enodnevne ekskurzije:

1. r - Kranjska Gora, Kekčeva dežela - junij 2023 - vodja: Monika Randjelović
2. r - Muzej na prostem Pleterje in grad Sevnica - junij 2023 - vodja: Jasna Koritnik
3. r - Živalski vrt Ljubljana - maj 2023 - vodja: Anja Erjavec
4. r - Ekskurzija v Šempeter - junij 2023 - vodja: Magda Stopinšek
5. r - Ptuj je staro mesto - junij 2023 - vodja: Vesna Stopinšek
6. r - Kras - maj 2023 - vodji: Karmen Keše in Natalija Pušnik
7. r - Prekmurje/Pomurje - maj 2023 - vodja: Karmen Deželak in Matej Senica
8. r - Posočje - maj 2023 - vodji: Janja Holcer in Alenka Štigl 
9. r - Slovenija - junij 2023 - vodji: Katja Mejač in Natalija Sojč