Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Ekskurzije

Ekskurzije

Ekskurzije so oblika uresničevanja obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole. Učenci spoznajo vrednote in lepote pokrajin, pridobijo prostorske predstave o Sloveniji, razvijajo znanje, ljubezen in spoštovanje do naše naravne in kulturne dediščine ter pravilen odnos do narave.  Ekskurzije omogočajo uresničitev tistih ciljev, ki jih ni mogoče uresničiti znotraj  zaprtih šolskih prostorov. Poleg eno ali večurnih ekskurzij, ki jih izvajamo znotraj rednega pouka, na šoli v tem šolskem letu načrtujemo tudi naslednje enodnevne ekskurzije:

1. r - Kranjska Gora, Kekčeva dežela - junij 2024 - vodja: Monika Randjelović
2. r - Muzej na prostem Pleterje in grad Sevnica - junij 2024 - vodja: Maja Lapornik
3. r - Živalski vrt Ljubljana - maj 2024 - vodja: Anja Erjavec
4. r - Ekskurzija v Šempeter - maj 2024 - vodja: Magdalena Stopinšek
5. r - Ptuj je staro mesto - junij 2024 - vodja: Ana Mavrin
6. r - Kras - maj 2024 - vodji: Katja mejač, Klavdija Artank
7. r - Prekmurje/Pomurje - maj 2024 - vodji: Martina Kranjc in Natalija Pušnik
8. r - Posočje - maj 2024 - vodja: Karmen Deželak in Matej Senica
9. r - Slovenija - junij 2024 - vodji: Janja Holcer in Alenka Štigl