Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Šola v naravi, tabori, tečaji

Šola v naravi, tabori, tečaj plavanja

Šola za varno in zdravo življenje je glavni namen omenjenih dejavnosti.  Programi oziroma cilji načrtovanih dejavnosti izhajajo iz planov dnevov dejavnosti in pouka.
3. r. - Tabor Logarska dolina - 10. 6 - 12. 6. 2024 - vodja: Jasna Koritnik
5. r. - Poletna šola v naravi s tečajem plavanja; Ankaran - 17. 6. - 21. 6. 2024 - vodja: Daniela Babič
7. r. - Zimska šola v naravi s tečajem smučanja, CŠOD Gorenje - 11. 3. - 15. 3. 2024 - vodja: Matej Senica

Šola v naravi je v ZOsn opredeljena kot organizacijska oblika, v okviru katere se izvaja del obveznega programa in druge dejavnosti, ki so določene v letnem delovnem načrtu šole. Poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.
Tudi v tem šolskem letu bo za učence 3. razreda matične šole in podružničnih šol - ob zaključku 1. triletja organiziran tabor s poudarkom na uresničevanju ciljev naravoslovnega, športnega, umetniškega, vzgojnega področja.
Za učence 5. razreda matične šole in podružničnih šol bo organizirana poletna šola v naravi - na morju (v Ankaranu) s poudarkom na učenju plavanja ter spoznavanju naravnih in kulturnih značilnosti pokrajine .
Za učence 7. razreda načrtujemo zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja v CŠOD Gorenje.

V poletni in zimski šoli v naravi ter v CŠOD plačajo starši stroške bivanja in prehrane. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) subvencionira izvedbo poletne, Občina Laško pa izvedbo zimske šole v naravi. Del sredstev za subvencije zagotavlja tudi Šolski sklad.

PLAVALNI TEČAJI (PT)
razred, dejavnost, čas in kraj, sofinancira
1. razred - Naučimo se plavati (Zlati sonček); 10 ur -  od 22. do 24. 5. 2024 (bazen Hrastnik), sofinancira: Zavod za šport RS Planica in Občina Laško
2. razred - Tečaj plavanja; 20 ur - od 25. do 29. 9. 2023 (Hrastnik), sofinancira: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Občina Laško
5. razred - TP v sklopu poletne šole v naravi - od 17. do 21. 6. 2024 (Ankaran), sofinancira: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Občina Laško
6. razred - Preverjanje znanja plavanja - šolsko leto 2023/24, sofinancira: Zavod za šport RS Planica
7. - 9. razreda - Plavanje (ŠD) - preverjanje plavanja - junij 2024 (Rimske Toplice), sofinancira: Aqua Roma