Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Projekti - Turizmu pomaga lastna glava

Turizmu pomaga lastna glava

Turistična naloga 2020 - FESTIVAL ŠPORTOV