Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Projekti - Turizmu pomaga lastna glava

Turizmu pomaga lastna glava


Turistična naloga 2022 - ZAKLADI VODNIH NIMF
Turistična naloga 2021 - ČRNA LUKNJA

OBLAK Jasmina
15. april 2021