Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

O šoli - Varstvo učencev

Varstvo učencev

Za učence 1.razreda je organizirano jutranje varstvo, za ostale učence vozače pa varstvo vozačev skladno s šolskimi prevozi. Po pouku so prijavljeni učenci vključeni v oddelke podaljšanega bivanja na centralni šoli in podružničnih šolah Jurklošter, Sedraž in Zidani Most. 

OPB/CŠ
OPB1 -
 Monika Randjelović, Barbara Jordan
OPB2 - Blaž Guzej, Anja Podbregar Rožanc
OPB3 - Jasmina Oblak, Ksenija Stopar
OPB4 - Jelka Jelenc
OPB 5 - Barbara Jordan, Jasmina Oblak
JUTRANJE VARSTVO - Jelka Jelenc, Jasmina Oblak
VARSTVO VOZAČEV IN DEŽURSTVO MED ODMORI - učitelji po urniku varstva vozačev in dežurstva

OPB/JU
Darja Horjak, Nika Kosem Pukl, Ksenija Stopar
VARSTVO VOZAČEV/OPB - Blaž Guzej, Mateja Hriberšek, Ksenija Stopa

OPB/SE
Blaž Guzej, Mateja Hriberšek, Valerija Mlinar
JUTRANJE VARSTVO - Mateja Hriberšek, Valerija Mlinar, Nuša Ocvirk

OPB/ZM
Franc Brečko, Mirica Štaut
JUTRANJE VARSTVO - Franc Brečko, Magdalena Stopinšek, Mirica Štaut