Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Varstvo učencev

Varstvo učencev

Za učence 1.razreda je organizirano jutranje varstvo, za ostale učence vozače pa varstvo vozačev skladno s šolskimi prevozi. Po pouku so prijavljeni učenci vključeni v oddelke podaljšanega bivanja na matični šoli in podružničnih šolah Jurklošter, Sedraž in Zidani Most. 

OPB/MŠ
OPB1 -
 Monika Randjelović, Sendi Selič 
OPB2 - Blaž Guzej, Katja Špec
OPB3 - Mateja Hriberšek, Jasmina Oblak
OPB4 - Tina Božič, Jelka Jelenc
OPB 5 - Franc Brečko, Mateja Hriberšek
JUTRANJE VARSTVO - Jelka Jelenc, Jasmina Oblak
VARSTVO VOZAČEV IN DEŽURSTVO MED ODMORI - učitelji po urniku varstva vozačev in dežurstva

OPB/JU
Blaž Guzej, Darja Horjak/Nika Pukl Kosem, Mateja Hriberšek, Katja Špec
VARSTVO VOZAČEV/OPB - Blaž Guzej, Mateja Hriberšek, Katja Špec

OPB/SE
Blaž Guzej, Mateja Hriberšek, Elizabeta Jecl, Ana Mavrin, Ksenija Stopar
JUTRANJE VARSTVO - Blaž Guzej, Elizabeta Jecl, Ana Mavrin, Ksenija Stopar
VARSTVO VOZAČEV - Anja Erjavec, Maja Lapornik, Ana Mavrin, Ksenija Stopar

OPB/ZM
Franc Brečko, Mirica Štaut
JUTRANJE VARSTVO - Franc Brečko, Magdalena Stopinšek, Mirica Štaut