Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Varstvo učencev

Varstvo učencev

Za učence 1.razreda je organizirano jutranje varstvo, za ostale učence vozače pa varstvo vozačev skladno s šolskimi prevozi. Po pouku so prijavljeni učenci vključeni v oddelke podaljšanega bivanja na matični šoli in podružničnih šolah Jurklošter, Sedraž in Zidani Most. 

OPB/MŠ
OPB1 -
 Elizabeta Jecl, Monika Randjelović 
OPB2 - Franci Brečko, Blaž Guzej
OPB3 - Jasmina Oblak, Katja Špec
OPB4 - Jelka Jelenc
OPB 5 - Vesna Stopinšek

JUTRANJE VARSTVO - Jelka Jelenc, Jasmina Oblak, Vesna Stopinšek
VARSTVO VOZAČEV IN DEŽURSTVO MED ODMORI - učitelji po urniku varstva vozačev in dežurstva

OPB/JU
Blaž Guzej, Mateja Hriberšek, Klara Trkaj
JUTRANJE VARSTVO - Mateja Hriberšek, Vesna Stopinšek, Klara Trkaj
VARSTVO VOZAČEV - učitelji po urniku varstva vozačev in dežurstva

OPB/SE
Franci Brečko, Blaž Guzej, Mateja Hriberšek, Katja Špec, Liljana Vreš
JUTRANJE VARSTVO - Anja Erjavec, Blaž Guzej, Mateja Hriberšek, Maja Lapornik, Ana Mavrin, Liljana Vreš
VARSTVO VOZAČEV - učitelji po urniku varstva vozačev in dežurstva

OPB/ZM
Franc Brečko, Danijela Lapornik
JUTRANJE VARSTVO - Franci Brečko, Daniela Lapornik, Vesna Stopinšek
VARSTVO VOZAČEV - učitelji po urniku varstva vozačev in dežurstva