Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Projekti - Simbioza skupnost

Simbioza skupnost

SIMBIOZA SKUPNOST 2022/23

Projekt Simbioza Skupnost predstavlja nadgradnjo projekta Simbioza Šola (2014-2020), ki je vključeval osnovne in srednje šole v mrežo. Sedaj se projektu lahko pridružijo tudi vrtci, knjižnice, društva, domovi za starejše občane in druge organizacije, ki izvajajo različne medgeneracijske aktivnosti v lokalnem okolju.

Simbioza Skupnost združuje različne projekte, ki podpirajo temeljne vrednote zavoda, kot so medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje. Osnocna šola Antona Aškerca Rimske Toplice že od leta 2011 sodeluje pri promociji in izvajanju aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva, vseživljenjskega učenja, informacijsko komunikacijskih tehnologij, zdravja in telesne aktivnosti. S takšnim načinom dela vzgajamo nove generacije aktivnih posameznikov, ki se zavedajo družbene odgovornosti, hkrati pa povezujemo lokalno okolje in sodelujemo pri premagovanju družbenih problemov.

Pod nazivom Simbioza Šola podpiramo medgeneracijsko sodelovanje, se zavedamo pomembnosti prenosa znanja s starejših na mlade in gradimo lepšo prihodnost za vse generacije. V sklopu Simbioza Skupnost izvajamo tudi projekt Simbioza Giba, ki poteka meseca maja. Gre za največjo vseslovensko akcijo, ki združuje idejo medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in gibanja.

Cilji projekta Simbioza Giba so spodbujati zdrav življenjski slog vseh generacij, ustvarjati medgeneracijsko sodelovanje, omogočati brezplačno spoznavanje novih gibalnih, rekreativnih in športnih aktivnosti ter spodbujati aktiven in zdrav način življenja v vseh življenjskih obdobjih.

 

Vodja simbioze skupnosti
Monika Randjelović