Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Erasmus+ - Projektne dejavnosti - Delavnice učitelji učiteljem

Delavnice učitelji učiteljem

1. GAME-BASED LEARNING AND GAMIFICATION - TALLINN

2. MINDFULNESS - DUBLIN

3. ALICANTE - ŠPANIJA

4. SENČENJE - PORTUGALSKA