Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Pravilniki in obrazci - Hišni red

Hišni red

Hišni red matične šole

Posamezni prostori v šoli

Šolske dejavnosti izven šole

Hišni red PŠ Jurklošter

Hišni red PŠ Sedraž

Hišni red PŠ Zidani Most