Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Erasmus+ - O projektu - Cilji projekta

Cilji projekta

1. Ustvariti želimo inkluzivno okolje in razvijati kvalitetne oblike bolj prilagojenih oblik izobraževanja, tudi s pomočjo  IKT. Zagotoviti metode in učna  gradiva  za pomoč  učencem s posebnimi potrebami.
 
2. S krepitvijo digitalnih kompetenc želimo razvijati bolj vzpodbudno digitalno okolje, ki bo pripomoglo k boljši inkluziji otrok s posebnimi potrebami na naši šoli.