Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Govorilne ure

Govorilne ure in druge oblike sodelovanja

Sodelovanje s starši bo potekalo skozi celo šolsko leto preko formalnih in neformalnih (strokovno-družabnih) srečanj. Tudi v tem šolskem letu bodo skupne govorilne ure na matični šoli praviloma vsak drug ponedeljek, na podružničnih šolah pa vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16. do 17. ure. Takrat so staršem na voljo vsi učitelji, ne samo razredniki, za pogovor o otroku in za informacije o dejavnostih na šoli. Učitelji matične in podružničnih šol imajo tudi individualno govorilno uro. Za termin se je potrebno predhodno naročiti.

MATIČNA ŠOLA
UČITELJ / DAN, URA

Arčan Patricija - sreda, 9.55–10.40
Artank Klavdija - ponedeljek, 9.55–10.40
Babič Daniela - četrtek, 9.55–10.40
Božič Tina - sreda, 9.05–10.50
Brečko Franc - četrtek, 11.35–12.20
Deželak Karmen - četrtek, 8.50–9.35
Guzej Blaž - po predhodni najavi
Holcer Janja - petek, 8.50–9.35
Jelenc Jelka - po predhodni najavi
Keše Karmen - četrtek, 10.45–11.30
Klančar Dušanka - ponedeljek, 10.45–11.30
Kovačič Veronika - po predhodni najavi
Kranjc Martina - sreda, 10.45–11.30
Mejač Katja - petek, 10.45–11.30
Mišmaš Špela - petek, 8.00–8.45
Oblak Jasmina - po dogovoru
Ocvirk Nuša - sreda, 8.00–8.45
Podgoršek Rožanc Anja - četrtek, 10.45–11.30
Pušnik Natalija - torek, 8.50–9.35
Randjelović Monika - petek, 11.35–12.20
Selič Sendi - po predhodni najavi
Senica Matej - ponedeljek, 8.50–9.35
Sojč Natalija - torek, 8.50–9.35
Stopinšek Vesna - četrtek, 9.55–10.40
Špec Katja - četrtkih, 10.45-11.30 
Štigl Alenka - četrtek, 10.45–11.30
Trkaj Klara - petek, 11.35–12.20
Tuš Nina - sreda, 10.45-11.30
Unuk Franc - torek, 11.35–12.20
Vavričuk Irena - sreda, 10.45-11.30

PŠ JURKLOŠTER
UČITELJ / DAN, URA
Horjak Darja - ponedeljek, 11.00-11.45
Kosem Pukl Nika - ponedeljek, 11.50-12.35

Guzej Blaž - po predhodni najavi
Ocvirk Nuša - po predhodni najavi

PŠ SEDRAŽ
UČITELJ / DAN, URA
Erjavec Anja - petek, 8.15–9.00
Lapornik Maja - torek, 11.45–12.00
Mavrin Ana - torek, 11.00–11.45

Deželak Karmen - torek, petek, po predhodni najavi 
Guzej Blaž - po predhodni najavi
Ocvirk Nuša - po predhodni najavi

PŠ ZIDANI MOST
UČITELJ / DAN, URA
Koritnik Jasna - ponedeljek, 12.45-13.30
Stopinšek Magdalena - četrtek, 10.45-11.30

Brečko Franci - po predhodni najavi
Mišmaš Špela - po predhodni najavi
Ocvirk Nuša - po predhodni najavi
Štaut Mirica - predhodni najavi
Štigl Alenka - po predhodni najavi