Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Starši - Govorilne ure

Govorilne ure in druge oblike sodelovanja

Sodelovanje s starši bo potekalo skozi celo šolsko leto preko formalnih in neformalnih (strokovno-družabnih) srečanj.
Tudi v tem šolskem letu bodo skupne govorilne ure na matični šoli praviloma vsak drugi ponedeljek, na podružničnih šolah pa vsak prvi ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00 ure. 

MATIČNA ŠOLA
UČITELJ / DAN, URA
Klara Trkaj - sreda, 11.30–12.20
Monika Randjelović - po predhodni najavi
Irena vavričuk - petek, 10.45–11.30
Ana Mavrin - sreda, 10.45–11.30
Tina Božič - petek, 9.05–9.50
Daniela Babič - četrtek, 9.05–9.50

Nina Tuš - sreda, 10.45–11.30
Alenka Štigl - torek, 10.45–11.30
Katja Mejač - ponedeljek, 11.35–12.20
Natalija Sojč Breznik - sreda, 11.35–12.20
Klavdija Artank - torek, 12.25–13.10
Tilen Fidler - ponedeljek, 9.55–10.40
Janja Holcer - sreda, 9.55–10.40
Špela Mišmaš - torek, 8.50–9.35

Janja Cesar Doberšek - torek, 11.40–12.20
Karmen Deželak - petek, 9.55–10.40
Blaž Guzej - v času OPB, po predhodni najavi
Jelka Jelenc - v času OPB, po predhodni najavi
Barbara Jordan - po predhodni najavi
Dušanka Klančar - ponedeljek, 10.45–11.30
Veronika Kovačič - dopoldne, po predhodni najavi
Lidija Lazar- dopoldne, po predhodni najavi
Marinka Mesojedec Koritnik - sreda, 9.55–10.40
Jasmina Oblak - ponedeljek, 10.45–11.30
Nuša Ocvirk - po predhodni najavi
Anja Podgoršek Rožanc - po predhodni najavi
Natalija Pušnik - ponedeljek, 9.55–10.30
Matej Senica - sreda - 10.45–11.30
Ksenija Stopar - v času OPB, po predhodni najavi
Franc Unuk - sreda, 8.50–9.35

PŠ JURKLOŠTER
UČITELJ / DAN, URA
Nika Kosem - torek, 10.10–10.55
Darja Horjak - ponedeljek, 11.50–12.35

Blaž Guzej - po predhodni najavi
Mateja Hriberšek - po predhodni najavi
Nuša Ocvirk - po predhodni najavi
Ksenija Stopar - po predhodni najavi

PŠ SEDRAŽ
UČITELJ / DAN, URA
Maja Lapornik - četrtek, 11.00–11.45
Anja Erjavec - sreda, 8.15–8.45
Vesna Stopinšek - sreda, 8.15–8.45

Blaž Guzej - po predhodni najavi
Karmen Deželak - sreda, petek, po predhodni najavi 
Mateja Hriberšek - v času OPB, po predhodni najavi
Valerija Mlinar - v času OPB in JV, po predhodni najavi
Nuša Ocvirk - po predhodni najavi

PŠ ZIDANI MOST
UČITELJ / DAN, URA
Jasna Koritnik - ponedeljek, 12.40–13.25
Magdalena Stopinšek - četrtek, 8.00–8.45

Franci Brečko - po predhodni najavi
Špela Mišmaš - po predhodni najavi
Nuša Ocvirk - po predhodni najavi
Monika Povše - predhodni najavi
Mirica Štaut - predhodni najavi
Alenka Štigl - po predhodni najavi
Nina Tuš - predhodni najavi