Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Šolski zvonec

Šolski zvonec

Šolski zvonec na matični šoli

 

 

POUK RS

ODMORI POUK PS ODMORI PS-6.– 9.R

1. URA

8.00 – 8.45

8.45 - 9.05 - MALICA

8.00 – 8.45

8.45 – 8.50

2. URA

9.05 – 9.50

9.50 – 9.55

8.50 – 9.35

9.35 - 9.55 MALICA

3. URA

9.55 – 10.40

10.40 – 10.45

9.55 – 10.40

10.40 – 10.45

4. URA

10.45 – 11.30

11.30 – 11.35

10.45 – 11.30

11.30 – 11.35

5. URA

11.35 – 12.20

12.20 – 12.40
KOSILO

11.35 – 12.20

12.20 – 12.25

6. URA

12.50 – 13.35

 

12.25 – 13.10

13.10 – 13.30
KOSILO

7. URA

 

 

13.30 – 14.15

14.15 – 14.20

8. URA

   

14.20 – 15.05

 

 

Šolski zvonec na  podružničnih šolah Jurklošter, Sedraž

UČNA URA

ČAS

ODMORI

1. URA

8.15 – 9.00

9.00 – 9.20 MALICA

2. URA

9.20 – 10.05

10.05 – 10.10

3. URA

10.10 – 10.55

10.55 – 11.00

4. URA

11.00 – 11.45

11.45 – 11.50

5. URA

11.50 – 12.35

12.35 – 13.00 KOSILO

6. URA

13.00 – 13.45

 

 

Šolski zvonec na podružnični šoli Zidani Most


UČNA   URA   
 
ČAS ODMORI

1. URA
 
8.00 – 8.45 8.45 – 9.05
MALICA

2. URA
 
9.05 – 9.50 9.50 – 9.55 

3. URA
 
9.55 – 10.40 10.40 – 10.45

4. URA
 
10.45 – 11.30  11.30 – 11.35

5. URA
 
11.35 – 12.20 12.20 – 12.40
KOSILO

6. URA
 
12.40 – 13.25