Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Projekti - Eko šola

Eko šola

PROGRAM DELA za šolsko leto 2023/2024

Naredi si gredico in skrbi zanjo!
Postavi ptičjo hišico in opazuj ptice!
Ugašaj luč, tudi v temi je prijetno!
Varčuj z vsako kapljico vode!
Ne zavrzi oblek, uporabi jih spet!
Razmišljaj EKO, pa boš frajer.

Bodimo EKO frajerji

Skrbimo za čebele in njihov prostor.
Skrbimo za zdrav način življenja.
Bodimo prijazni in solidarni do soljudi in vse narave.
Negujmo prijateljske medsebojne odnose.
Skrbimo za ptice pozimi.
Ločeno zbirajmo odpadke.
Zbirajmo star papir, baterije, kartuše, elektronsko opremo…
Urejajmo eko kotičke. Opozarjajmo na ekološke probleme.
Zapišimo razredne eko kode in se držimo pravil obnašanja.
Varčujmo z vodo, električno energijo in papirjem.
Zlagajmo tetra pak embalažo.
Praznike preživljajmo brez petard.
Urejajmo šolske prostore in šolsko okolico.
Sodelujmo na natečajih in eko akcijah.
Ekološko ozaveščajmo in vključujmo v akcije domače in sokrajane.
Vnašajmo eko vsebine v vse učne predmete.
Uporabljajmo naravne materiale in embalažo za nove uporabne ali
okrasne izdelke.

Bodimo EKO frajerji vedno in povsod!
TEMATSKI SKLOP
OHRANJANJE BIOTSKE PESTROSTI