Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Učenci - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

V tem šolskem letu učencem na razredni in predmetni stopnji pripada 40 ur interesnih dejavnosti na teden.
Tudi letošnja ponudba interesnih dejavnosti  za  vse učence centralne in podružničnih šol nudi možnost razvijanja otrokovega interesa oziroma močnega področja ter možnost  izbire, za katero pa je značilno, da povečuje interes za ustvarjanje in učenje.

PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA MATIČNI ŠOLI

INTERESNA DEJAVNOST INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC
OPZ CICI SONČKI
OPZ SONČKI
1., 2. R.
3. - 5. R.
ALENKA ŠTIGL
MLADI ZNANSTVENIKI 1. R. ELIZABETA JECL
PRAVLJIČNI KROŽEK 1. R. IRENA VAVRIČUK
PRAVLJIČNO-USTVARJALNI KROŽEK 2. R. KSENIJA STOPAR
RAČUNALNIŠKE IGRARIJE 1. R. MONIKA RANDJELOVIĆ
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 1. - 9. R. KARMEN DEŽELAK, NUŠA OCVIRK, NATALIJA PUŠNIK
BRALNA ZNAČKA 1. - 9. R. JANJA HOLCER, ŠPELA MIŠMAŠ
ŠPORTNE IGRE 2.,3. R. PATRICIJA ARČAN
RAČUNALNIŠKI KROŽEK 4., 5. R. TINA BOŽIČ
USPOSABLJANJE ZA KOLESARSKI IZPIT, VOŽNJA, IZPIT 5. R. DANIELA BABIČ
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 4. - 6. R.
7. R.
JASMINA OBLAK
NATALIJA PUŠNIK
ŠOLSKI PARLAMENT 1. - 9. R. KATJA MEJAČ, ŠPELA MIŠMAŠ
PLANINSKI KROŽEK 1. - 9. R. ANA MAVRIN, NINA ŠKULJ
ŠAHOVSKI KROŽEK 6. - 9. R. NATALIJA PUŠNIK
"KAJ VEŠ O PROMETU?" 6. - 9. R.  DANIELA BABIČ
ZGODOVINSKI KROŽEK 6. R. NATALIJA SOJČ
MPZ ŽAREK 6. - 9. R. ALENKA ŠTIGL
USTVARJAMO ZVOK IN GLASBILA (ŠOLSKI BAND AART) 6. - 9. R. BLAŽ GUZEJ
VESELA ŠOLA 6. - 9. R. ŠPELA MIŠMAŠ
BOBER 6. - 9. R. KATJA MEJAČ
IGRIVA MATEMATIKA 6., 8. R. KATJA MEJAČ
RAZISKUJEMO KNJIŽNICO 6. - 9. R. ŠPELA MIŠMAŠ
LOPARSKI KROŽEK 6. - 9. R. MATEJ SENICA
ZABAVNA MATEMATIKA 7., 9. R. KATJA MEJAČ
AŠKERČEVI TURISTI 6. - 9. R. JASMINA OBLAK, NUŠA OCVIRK
ČEBELARSKI KROŽEK 4. - 8. R. DUŠANKA KLANČAR, ANTON KRIVEC; ČD društvo Laško
GLEDALIŠKO-RADIJSKI KROŽEK 6., 7. R JANJA HOLCER
ASTRONOMSKI KROŽEK 7. -9. R. MARTINA KRANJC
FIZIKALNI KROŽEK  8., 9. R. MARTINA KRANJC
ŠPORTNI KROŽEK 8., 9. R. MATEJ SENICA
PODMLADEK RDEČEGA KRIŽA IN OSNOVE PRVE POMOČI 7. - 9. R. MATEJ SENICA
ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA 8., 9. R. ANJA PODGORŠEK ROŽANC

 

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI
Popoldanske dejavnosti ( financirajo starši , vodijo jih društva/klubi/posamezniki; šola nudi prostor )
GLASBENA ŠOLA Laško - Radeče po urniku GŠ 
KOŠARKAŠKA DEJAVNOST Jure Krajnc s.p. sreda, 15.00 - 15.45
NOGOMETNI KLUB LAŠKO četrtek, 15.00 - 16.00
PLESNI TEČAJ; VALETA 9. RAZRED po urniku plesnih šol


PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH

INTERESNA DEJAVNOST PŠ JURKLOŠTER
CICI VESELA ŠOLA, PRAVLJIČNI KR., BRALNA ZNAČKA 1., 2. in 3. R. NIKA KOSEM 
KNJIŽNICA  MATEJA HRIBERŠEK
KROŽEK RK, VESELA ŠOLA, BRALNA ZNAČKA 4. in 5. R. DARJA HORJAK
OPZ MAVRICA BLAŽ GUZEJ
IGRAJE V ANGLEŠČINO 1. R. NUŠA OCVIRK
  PŠ SEDRAŽ
BRALNA ZNAČKA, KNJIŽNICA MATEJA HRIBERŠEK
VESELA ŠOLA ANA MAVRIN
PLESNI KROŽEK MAJA LAPORNIK
DRAMSKI KROŽEK ANJA ERJAVEC
OPZ MAVRICA BLAŽ GUZEJ
IGRAJE V ANGLEŠČINO 1. R. NUŠA OCVIRK
  PŠ ZIDANI MOST
OPZ MAVRICA (glasbeno-ustvarjalna delavnica) ALENKA ŠTIGL
KRATKOČASNICE 1 JASNA KORITNIK BIZJAK
KRATKOČASNICE 2 MAGDALENA STOPINŠEK
KNJIŽNICA ŠPELA MIŠMAŠ
IGRAJE V ANGLEŠČINO 1. R. NUŠA OCVIRK

 

 

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI
Popoldanske dejavnosti ( financirajo starši , vodijo jih društva/klubi/posamezniki; šola nudi prostor )
NOGOMETNI KLUB LAŠKO četrtek, 13.30 - 14.30
KOŠARKAŠKA DEJAVNOST Jure Krajnc s.p. sreda, 15.00 - 15.45
PLEZALNI KLUB RIMSKE TOPLICE sreda, 16.45 - 18.15
četrtek, 14.15 - 16.45

Učenci 1. in 2. triletja so vključeni v športna programa ZLATI SONČEK (1., 2., 3. razred) in KRPAN (4., 5., 6.razred). Koordinator programov je Matej Senica, izvajalci pa učitelji/ce razrednega pouka in športa.
Namen programa je motivirati učence za gibalno dejavnost in v njih vzpodbuditi željo, potrebo in navado po športni igrivosti. Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra. Pravi cilj ni osvajanje medalj, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive.