Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

V tem šolskem letu učencem na razredni in predmetni stopnji pripada 40 ur interesnih dejavnosti na teden.
Tudi letošnja ponudba interesnih dejavnosti  za  vse učence centralne in podružničnih šol nudi možnost razvijanja otrokovega interesa oziroma močnega področja ter možnost  izbire, za katero pa je značilno, da povečuje interes za ustvarjanje in učenje.

PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA MATIČNI ŠOLI

INTERESNA DEJAVNOST INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC
FOLKLORNE IGRE IN PLES 1. - 5. R. UČITELJI RS
OPZ CICI SONČKI 1., 2. R. ALENKA ŠTIGL
OPZ SONČKI 3. - 5. R. ALENKA ŠTIGL
RAČUNALNIŠKE IGRARIJE 1., 3. R. KLARA TRKAJ
PRAVLJIČNI KROŽEK 1. R.
2. R.
KSENIJA STOPAR
IRENA VAVRIČUK
MLADI ZELIŠČARJI 3. R. KLARA TRKAJ
BRALNA ZNAČKA 1. - 2. R.
3. - 9. R.
KLARA TRKAJ, IRENA VAVRIČUK
JANJA HOLCER, ŠPELA MIŠMAŠ
"KAJ VEŠ O PROMETU?" 6. - 9. R. DANIELA BABIČ
RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 6. R. FRANC UNUK
PODMLADEK RDEČEGA KRIŽA IN PRVA POMOČ 8. - 9. R. KLAVDIJA ARTANK, MATEJ SENICA
ZABAVNA MATEMATIKA 6. - 9. R. KATJA MEJAČ
ŠPORTNI KROŽEK 6. - 9. R.  MATEJ SENICA
ŠOLSKI PARLAMENT 1. - 9. R. ŠPELA MIŠMAŠ
MPZ ŽAREK 6. - 9. R. ALENKA ŠTIGL
LIKOVNI KROŽEK  6. - 9. R.  NINA TUŠ
PLANINSKI KROŽEK 1. - 9. R. ANA MAVRIN, NUŠA OCVIRK
PROMETNO - KOLESARSKI KROŽEK  5. R. DANIELA BABIČ
VESELA ŠOLA  4. - 6. R.
7. - 9. R.
TINA BOŽIČ
ŠPELA MIŠMAŠ
AŠKERČEVI TURISTI 8. - 9. R. JASMINA OBLAK, NUŠA OCVIRK
ZABAVNA MATEMATIKA 6. - 9. R. KATJA MEJAČ
ČEBELARSKI KROŽEK 8. - 9. R. ANTON KRIVEC, Čebelarsko društvo Laško
UNESCO KROŽEK 7. - 9. R. DUŠANKA KLANČAR
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2. - 9. R. KARMEN DEŽELAK, NUŠA OCVIRK, NATALIJA PUŠNIK
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 4. - 6. R.
7. R.
JASMINA OBLAK 
NATALIJA PUŠNIK
USTVARJAMO ZVOK IN GLASBILA  6. - 9. R. BLAŽ GUZEJ
MLADI KNJIŽNIČARJI 7. - 9. R. ŠPELA MIŠMAŠ

 

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI
Popoldanske dejavnosti ( financirajo starši , vodijo društva/klubi/posamezniki; šola nudi prostor )
GLASBENA ŠOLA Laško - Radeče po urniku GŠ 
KOŠARKAŠKA ŠOLA ZLATOROG ponedeljek, torek, 15.00 - 16.00
KOŠARKAŠKI KLUB "Jana" - košarka za deklice sreda, 15.00 - 15.45
NOGOMETNA ŠOLA sreda, 15.45 - 16.45
petek, 15.00 - 16.00
RK Dol TKI Hrastnik petek, 16.30 - 18.00
PLESNI TEČAJ; VALETA 9. RAZRED po urniku plesnih šol


PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH

INTERESNA DEJAVNOST PŠ JURKLOŠTER
CICI VESELA ŠOLA, PRAVLJIČNI KR., BRALNA ZNAČKA 1. in 2. r. NIKA KOSEM PUKL
KNJIŽNICA  MATEJA HRIBERŠEK
KROŽEK RK, VESELA ŠOLA, BRALNA ZNAČKA 3., 4. in 5. R. DARJA HORJAK
OPZ MAVRICA BLAŽ GUZEJ
  PŠ SEDRAŽ
BRALNA ZNAČKA, KNJIŽNICA MATEJA HRIBERŠEK
VESELA ŠOLA VESNA STOPINŠEK
PLES MAJA LAPORNIK
FOLKLORA
RAČUNALNIŠKI KROŽEK
ANJA ERJAVEC
OPZ MAVRICA BLAŽ GUZEJ
  PŠ ZIDANI MOST
OPZ MAVRICA ALENKA ŠTIGL
NARAVOLJUBCI, BRALNA ZNAČKA 1.R. MIRICA ŠTAUT
KROŽEK RK, ŠPORTNE IGRARIJE, BRALNA ZNAČKA 4. in 5. R. MAGDALENA STOPINŠEK
GLEDALIŠKI KROŽEK, BRALNA ZNAČKA 2.in 3. R. JASNA KORITNIK

Učenci 1. in 2. triletja so vključeni v športna programa ZLATI SONČEK (1., 2., 3. razred) in KRPAN (4., 5., 6.razred). Koordinator programov je Matej Senica, izvajalci pa učitelji/ce razrednega pouka in športa.
Namen programa je motivirati učence za gibalno dejavnost in v njih vzpodbuditi željo, potrebo in navado po športni igrivosti. Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra. Pravi cilj ni osvajanje medalj, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive.