Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Učenci - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

V tem šolskem letu učencem na razredni in predmetni stopnji pripada 42 ur interesnih dejavnosti na teden.
Tudi letošnja ponudba interesnih dejavnosti  za  vse učence centralne in podružničnih šol nudi možnost razvijanja otrokovega interesa oziroma močnega področja ter možnost  izbire, za katero pa je značilno, da povečuje interes za ustvarjanje in učenje.

PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA MATIČNI ŠOLI

INTERESNA DEJAVNOST INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC
OPZ CICI SONČKI
OPZ SONČKI
1., 2. R.
3. - 5. R.
ALENKA ŠTIGL
PRAVLJIČNI KROŽEK 2. R. IRENA VAVRIČUK
PRAVLJIČNO-USTVARJALNI KROŽEK 1. R. KLARA TRKAJ
RAČUNALNIŠKE IGRARIJE 2. R. KLARA TRKAJ
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 1. - 9. R. KARMEN DEŽELAK, NUŠA OCVIRK, NATALIJA PUŠNIK
BRALNA ZNAČKA 2. - 9. R. JANJA HOLCER, KARMEN KEŠE, ŠPELA MIŠMAŠ
ŠPORTNE IGRE 1. - 3. R. PATRICIJA ARČAN
OSNOVE RAČUNALNIŠTVA IN VESELA ŠOLA 4., 5. R. TINA BOŽIČ
USPOSABLJANJE ZA KOLESARSKI IZPIT, VOŽNJA, IZPIT 5. R. DANIELA BABIČ
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 4. - 6. R.
9. R.
JASMINA OBLAK
NATALIJA PUŠNIK
ŠOLSKI PARLAMENT 1. - 9. R. KARMEN KEŠE, ŠPELA MIŠMAŠ
PLANINSKI KROŽEK 1. - 9. R. ANA MAVRIN, NUŠA OCVIRK
ŠAH 6. - 9. R. DEJAN PETEK
"KAJ VEŠ O PROMETU?" 6. - 9. R.  DANIELA BABIČ
LIKOVNI KROŽEK 6. - 9. R. NINA TUŠ
MPZ ŽAREK 6. - 9. R. ALENKA ŠTIGL
USTVARJAMO ZVOK IN GLASBILA (ŠOLSKI BAND AART) 6. - 9. R. BLAŽ GUZEJ
VESELA ŠOLA 6. - 9. R. ŠPELA MIŠMAŠ
ORFFOV KROŽEK 7. in 9. R. ALENKA ŠTIGL
IGRIVA MATEMATIKA 6. - 8. R. KATJA MEJAČ
RAZISKUJEMO KNJIŽNICO 6. - 9. R. KARMEN KEŠE
eTWINNING 4. - 6. R., 8. R. KARMEN DEŽELAK, JASMINA OBLAK
ZABAVNA MATEMATIKA 9. R. KATJA MEJAČ
AŠKERČEVI TURISTI 6. - 9. R. JASMINA OBLAK, NUŠA OCVIRK
ČEBELARSKI KROŽEK 4. - 7. R. DUŠANKA KLANČAR, ANTON KRIVEC; ČD društvo Laško
GLEDALIŠKO-RADIJSKI KROŽEK 6. - 9. R JANJA HOLCER
ŠPORTNI KROŽEK 8., 9. R. MATEJ SENICA
FOTOGRAFSKI-MEDIJSKI KROŽEK 8., 9. R. JASMINA OBLAK
LOPARSKI KROŽEK 6. - 9. R MATEJ SENICA
PODMLADEK RDEČEGA KRIŽA IN OSNOVE PRVE POMOČI 8., 9. R. MATEJ SENICA
ASTRONOMSKI IN FIZIKALNI KROŽEK 8., 9. R MARTINA KRANJC

 

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI
Popoldanske dejavnosti ( financirajo starši , vodijo jih društva/klubi/posamezniki; šola nudi prostor )
GLASBENA ŠOLA Laško - Radeče po urniku GŠ 
KOŠARKAŠKA DEJAVNOST Jure Krajnc s.p. sreda, 15.00 - 15.45
TENIS Marko Sabolički s.p. ponedeljek, 15.00 - 16. 00
torek, 15.00 - 16.00
NOGOMETNI KLUB LAŠKO četrtek, 15.00 - 16.00
petek, 15.00 - 16.00
RK Dol TKI Hrastnik ponedeljek, 16.00 - 17. 00
petek, 16.00 - 17.00
PLESNI TEČAJ; VALETA 9. RAZRED po urniku plesnih šol


PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH

INTERESNA DEJAVNOST PŠ JURKLOŠTER
CICI VESELA ŠOLA, PRAVLJIČNI KR., BRALNA ZNAČKA 1. in 2. r. NIKA KOSEM PUKL
KNJIŽNICA  MATEJA HRIBERŠEK
KROŽEK RK, VESELA ŠOLA, BRALNA ZNAČKA 3., 4. in 5. R. DARJA HORJAK
OPZ MAVRICA BLAŽ GUZEJ
SPOZNAVAJMO ANGLEŠČINO 1. R. NUŠA OCVIRK
  PŠ SEDRAŽ
BRALNA ZNAČKA, KNJIŽNICA MATEJA HRIBERŠEK
VESELA ŠOLA ANA MAVRIN
PLES MAJA LAPORNIK
DRAMSKI KROŽEK ANJA ERJAVEC
OPZ MAVRICA BLAŽ GUZEJ
  PŠ ZIDANI MOST
OPZ MAVRICA (glasbeno-ustvarjalna delavnica) ALENKA ŠTIGL
NARAVOLJUBCI, BRALNA ZNAČKA 1.R. MIRICA ŠTAUT
ŠPORTNE IGRARIJE 1. - 5. R., VESELA ŠOLA 4. in 5. R. MAGDALENA STOPINŠEK
PRAVLJIČNO USTVARJALNI KROŽEK 1. - 5. R. JASNA KORITNIK
SPOZNAVAJMO ANGLEŠČINO 1. R. NUŠA OCVIRK

Učenci 1. in 2. triletja so vključeni v športna programa ZLATI SONČEK (1., 2., 3. razred) in KRPAN (4., 5., 6.razred). Koordinator programov je Matej Senica, izvajalci pa učitelji/ce razrednega pouka in športa.
Namen programa je motivirati učence za gibalno dejavnost in v njih vzpodbuditi željo, potrebo in navado po športni igrivosti. Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra. Pravi cilj ni osvajanje medalj, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive.