24. sep 2017
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Interesne dejavnosti


V tem šolskem letu učencem na razredni in predmetni stopnji pripada 44 ur interesnih dejavnosti na teden.

Tudi letošnja ponudba interesnih dejavnosti  za  vse učence centralne in podružničnih šol nudi možnost razvijanja otrokovega interesa oziroma močnega področja ter možnost  izbire, za katero pa je značilno, da  povečuje interes za učenje.PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA CŠ

INTERESNA DEJAVNOST UČENCI MENTOR/IZVAJALEC
OPZ CICI SONČKI 1., 2. R. ALENKA ŠTIGL
OPZ SONČKI 3. - 5. R. ALENKA ŠTIGL
FOLKLORNE IGRE IN PLES 1. - 4. R. IRENA VAVRIČUK
RAČUNALNIŠKE IGRARIJE 2., 3. R. KLARA TRKAJ
USTVARJALNI KOTIČEK 3. - 5. R. KLARA TRKAJ
BRALNI KOTIČEK 1. - 3. R. MATEJA HRIBERŠEK
BRALNA ZNAČKA 1. - 3. R.
4., 5. R
6. - 9. R
RAZREDNIČARKE CŠ in PŠ
MATEJA HRIBERŠEK
MILENA SUHODOLČAN
IGRAJE V ANGLEŠČINO 1., 3. R. NUŠA OCVIRK
RAČUNALNIŠKI KROŽEK 4., 5. R.
6. R.
KATJA MEJAČ
ANDREJ PODPEČAN
PODMLADEK RDEČEGA KRIŽA IN PRVA POMOČ 8., 9. R KLAVDIJA ARTANK
ŠAHOVSKI KROŽEK 6. - 9. R. ANDREJ PODPEČAN
ŠPORTNI KROŽEK 6. - 9. R.  JOŽICA KRAJNC-ROMIH
ŠOLSKI PARLAMENT 1. - 9. R. ŠPELA MIŠMAŠ, DUŠANKA KLANČAR
MPZ ŽAREK 6. - 9. R. ALENKA ŠTIGL
LIKOVNI KROŽEK  6. - 9. R.  IRENA MLAKAR
PLANINSKI KROŽEK 1. - 9. R. KARMEN ULAGA, MARTINA KREBL
PROMETNO - KOLESARSKI KROŽEK  5. R. DANIELA BABIČ, JOŽICA KRAJNC-ROMIH
VESELA ŠOLA  5. R JELKA JELENC
AŠKERČEVI TURISTI 5. - 9. R. JELKA JELENC, NUŠA OCVIRK
BOBER 6. - 9. R. KATJA MEJAČ
ČEBELARSKI KROŽEK 6. - 9. R. ANTON KRIVEC, Čebelarsko društvo Laško
UNESCO KROŽEK 7. - 9. R. DUŠANKA KLANČAR
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2., 4. - 9. R. MAJA DEŽELAK, NUŠA OCVIRK, KARMEN DEŽELAK, NATALIJA PUŠNIK
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 4. - 9. R. JASMINA OBLAK, NATALIJA PUŠNIK 

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI
Popoldanske dejavnosti ( financirajo starši , vodijo društva/klubi/posamezniki; šola nudi prostor )
GLASBENA ŠOLA 1. do 9. r GŠ Laško - Radeče
KOŠARKAŠKA ŠOLA ZLATOROG ponedeljek, torek, 15.00 - 16.00
KOŠARKAŠKI KLUB "Jana" - košarka za deklice sreda, 15.00 - 15.45
NOGOMETNA ŠOLA torek, 16.00 - 17.00
četrtek, 15.00 - 16.00
PLESNA ŠOLA "Zapleši z mano" petek, 15.00 - 16.00
PLESNI TEČAJ; VALETA 9. RAZRED  
ROKOMETNA ŠOLA  sreda, 15.45 - 16.30
petek, 16.30 - 17.15


PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH

INTERESNA DEJAVNOST PŠ JURKLOŠTER PREDVIDEN ČAS
CICI VESELA ŠOLA, PRAVLJIČNI KROŽEK, RK MAGDALENA STOPINŠEK četrtek, 6.ura
KNJIŽNICA IN BZ MILENA PUŠNIK v okviru OPB
FOLKLORA, Vesela šola DARJA HORJAK sreda, 6.ura
OPZ MAVRICA ESTERA KRAJNC petek, 5., 6.ura
MALI NOGOMET MATIC ŠTORMAN
(zunanji sodelavec)
sreda popoldan
  PŠ LAZIŠE  
OPZ MAVRICA ESTERA KRAJNC četrtek, 2.ura

GLEDALIŠKO USTVARJALNI KROŽEK,
BZ, CICI VESELA ŠOLA

MARTINA JELENC petek, 5.ura
  PŠ SEDRAŽ  

GLEDALIŠKO USTVARJALNA DELAVNICA,
CICI VESELA ŠOLA

MARJANCA KUSTURA četrtek, 6.ura,
petek, 5.ura
BRALNA ZNAČKA, KNJIŽNICA MATEJA HRIBERŠEK  
RK, VESELA ŠOLA VESNA STOPINŠEK petek, 6.ura
ANGLEŠKI KROŽEK NUŠA OCVIRK sreda, 6.ura
FOLKLORA ANA MAVRIN sreda, 4.ura
PLESNI KROŽEK, RECITACIJSKI KROŽEK MAJA LAPORNIK ponedeljek, 6.ura
OPZ MAVRICA ESTERA KRAJNC četrtek, 6.ura
  PŠ ZIDANI MOST  
NARAVOLJUBCI,  BRALNA ZNAČKA 1., 2. R., KNJIŽNICA

MIRICA  ŠTAUT

ponedeljek, 6.ura
USTVARJALNO NOVINARSKI KROŽEK, EKO KOTIČEK FRANC BREČKO petek, 6.ura
ANGLEŠKI KROŽEK 1., 3.R. MAJA DEŽELAK sreda, 6.ura
OPZ MAVRICA ALENKA ŠTIGL petek, 5.ura
GLASBENA USTVARJALNICA, BZ 3.R. NIKA KOSEM torek, 6.ura
MLADI GASILCI VINKO KOLANDER (zunanji sodelavec) ponedeljek, 14.30

Učenci 1. in 2. triletja so vključeni v športna programa ZLATI SONČEK (1., 2., 3. razred) in KRPAN (4., 5., 6.razred). Koordinatorica programov je Jožica Krajnc Romih, izvajalci pa učitelji/ce razrednega pouka in športa.

Namen programa je motivirati učence za gibalno dejavnost in v njih vzpodbuditi željo, potrebo in navado po športni igrivosti. Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra. Pravi cilj ni osvajanje medalj, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive.


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2017 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani