22. jul 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Interesne dejavnosti


V tem šolskem letu učencem na razredni in predmetni stopnji pripada 44 ur interesnih dejavnosti na teden.

Tudi letošnja ponudba interesnih dejavnosti  za  vse učence centralne in podružničnih šol nudi možnost razvijanja otrokovega interesa oziroma močnega področja ter možnost  izbire, za katero pa je značilno, da  povečuje interes za ustvarjanje in učenje.PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA CŠ

INTERESNA DEJAVNOST INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC
OPZ CICI SONČKI 1., 2. R. ALENKA ŠTIGL
OPZ SONČKI 3. - 5. R. ALENKA ŠTIGL
RAČUNALNIŠKE IGRARIJE 2., 3. R. KLARA TRKAJ
STARE IGRE, PLESI IN PESMI 1. R. IRENA VAVRIČUK
FOLKLORNE IGRE IN PLES  2. - 5. R. ANJA ERJAVEC
BRALNA ZNAČKA 1. - 3. R.
4., 5. R
6. - 9. R
RAZREDNIČARKE CŠ in PŠ
MATEJA HRIBERŠEK
JANJA HOLCER, IRENA MLAKAR, KARMEN ULAGA
"KAJ VEŠ O PROMETU?" 6. - 9. R JOŽICA KRAJNC-ROMIH
RAČUNALNIŠKI KROŽEK 4., 5. R.
6. R.
KATJA MEJAČ
TILEN FIDLER
PODMLADEK RDEČEGA KRIŽA IN PRVA POMOČ 8., 9. R KLAVDIJA ARTANK
ŠAHOVSKI KROŽEK 6. - 9. R. TILEN FIDLER
ŠPORTNI KROŽEK 6. - 9. R.  JOŽICA KRAJNC-ROMIH
ŠOLSKI PARLAMENT 1. - 9. R. ŠPELA MIŠMAŠ, KARMEN ULAGA
MPZ ŽAREK 6. - 9. R. ALENKA ŠTIGL
LIKOVNI KROŽEK  6. - 9. R.  IRENA MLAKAR
PLANINSKI KROŽEK 1. - 9. R. NUŠA OCVIRK, MARTINA KREBL
PROMETNO - KOLESARSKI KROŽEK  5. R. DANIELA BABIČ
VESELA ŠOLA  5. R JELKA JELENC
AŠKERČEVI TURISTI 7. - 9. R. JELKA JELENC, NUŠA OCVIRK, JASMINA OBLAK
BOBER 6. - 9. R. KATJA MEJAČ
ČEBELARSKI KROŽEK 4. - 9. R. ANTON KRIVEC, Čebelarsko društvo Laško
UNESCO KROŽEK 7. - 9. R. DUŠANKA KLANČAR
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 2. - 9. R. KARMEN DEŽELAK, JASNA KORITNIK, NUŠA OCVIRK, NATALIJA PUŠNIK
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 4. - 9. R. JASMINA OBLAK, NATALIJA PUŠNIK 

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI
Popoldanske dejavnosti ( financirajo starši , vodijo društva/klubi/posamezniki; šola nudi prostor )
GLASBENA ŠOLA 1. do 9. r GŠ Laško - Radeče
KOŠARKAŠKA ŠOLA ZLATOROG ponedeljek, torek, 15.00 - 16.00
KOŠARKAŠKI KLUB "Jana" - košarka za deklice sreda, 15.00 - 15.45
NOGOMETNA ŠOLA sreda, 15.45 - 16.45
petek, 15.00 - 16.00
PLESNA ŠOLA "Zapleši z mano" po urniku plesnih šol
PLESNI TEČAJ; VALETA 9. RAZRED četrtek
ROKOMETNA ŠOLA  torek, 16.00 - 17.30
četrtek, 15.00 - 16.00


PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH

INTERESNA DEJAVNOST PŠ JURKLOŠTER PREDVIDEN ČAS
CICI VESELA ŠOLA, RK MAGDALENA STOPINŠEK četrtek, 6.ura
KNJIŽNICA IN BZ MILENA PUŠNIK v okviru OPB
FOLKLORA, Vesela šola DARJA HORJAK sreda, 6.ura
OPZ MAVRICA ESTERA KRAJNC petek, 5.ura
  PŠ SEDRAŽ  
BRALNA ZNAČKA, KNJIŽNICA MATEJA HRIBERŠEK sreda, 1. ura
RK, VESELA ŠOLA VESNA STOPINŠEK petek, 6. ura
UČNA DELAVNICA / IGRALNICA MANICA SKOK
MARJANCA KUSTURA
 
FOLKLORA ANA MAVRIN, VESNA STOPINŠEK četrtek, 6. ura
PLESNO GLEDALIŠKI KROŽEK, RECITACIJSKI KROŽEK MAJA LAPORNIK sreda, 5. ura
OPZ MAVRICA ESTERA KRAJNC ponedeljek, 5. ura
  PŠ ZIDANI MOST  
NARAVOLJUBCI,  BRALNA ZNAČKA 1., 2. R., KNJIŽNICA

MIRICA  ŠTAUT

torek, 6. ura
USTVARJALNO NOVINARSKI KROŽEK, EKO KOTIČEK FRANC BREČKO četrtek, čas OPB
ROČNA USTVARJALNICA, BZ 3.R MARTINA JELENC četrtek , 6. ura
OPZ MAVRICA ALENKA ŠTIGL petek, 7.30
GLEDALIŠKI KROŽEK 1. - 3.R., BZ 4., 5. R. JASNA KORITNIK sreda, 6. ura
MLADI GASILCI VINKO KOLANDER (zunanji sodelavec) ponedeljek, 14.30

Učenci 1. in 2. triletja so vključeni v športna programa ZLATI SONČEK (1., 2., 3. razred) in KRPAN (4., 5., 6.razred). Koordinatorica programov je Jožica Krajnc Romih, izvajalci pa učitelji/ce razrednega pouka in športa.

Namen programa je motivirati učence za gibalno dejavnost in v njih vzpodbuditi željo, potrebo in navado po športni igrivosti. Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra. Pravi cilj ni osvajanje medalj, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive.


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani