Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Šolski sklad

Šolski sklad

Svet zavoda je na 2. redni seji, dne 22. 9. 2008, na  podlagi določil 135. člena ZOFVI (Ur.l. 36/08) ustanovil Šolski sklad Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (financiranje nadstandardnih dejavnosti in opreme, zviševanje standarda pouka, sofinanciranje dejavnosti učencem iz družin v socialni stiski). Šolski sklad upravlja upravni odbor šolskega sklada, ki se praviloma sestaja vsaj dvakrat letno.

UPRAVNI ODBOR
Predstavniki šole: Maja Lapornik – predsednica, Karmen Deželak, Veronika Kovačič, Monika Randjelović
Predstavniki staršev:  

Pomoč pri organizaciji dela nudi: ravnatelj Andrej Podpečan

Sklad za opravljanje dejavnosti pridobiva sredstva tako, da obvešča starše, javnost in organizacije.

Sredstva se zbirajo na računu šole TRR 01257 603 065 9850, na posebnem kontu za šolski sklad.
Sklic je 00 291-200

Hvala vam že v naprej za vsa donirana sredstva.