Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Podružnične šole - Zidani Most

PŠ Zidani Most

 

Naslov:
Vodja podružnice:
Telefon:
E-pošta:

Zidani most 34, 1432 Zidani Most
Jasna Koritnik Bizjak
03 5683615
jasna.koritnik@os-rimsketoplice.si