Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Vpis v srednje šole

Vpis v srednje šole

Akcijo poklicnega  svetovanja  in  vpisa v srednje šole na šoli vodi (skladno z rokovnikom)  psihologinja Veronika Kovačič.

Rokovnik Ministrstva za vzgojo in izobraževanje nas vodi na  poti do vpisa v srednjo šolo:
september - december: roditeljski sestanek s starši, individualni razgovori učencev s svetovalno delavko, spletno raziskovanje programov, dnevi odprtih vrat srednjih šol (če so organizirani oz. virtualno), mnenje zdravnika o primernosti programov glede na zdravstveno stanje posameznika
januar: poklicni nasvet – skupni pogovor staršev, učenca, šolskih svetovalnih delavcev
februar: izide Razpis za vpis v srednje šole, informativni dan srednjih šol, učenci se prijavijo za program Gimnazija/Športna/
marec: učenci se prijavijo v izbrani program s Prijavo za vpis v srednjo šolo, po potrebi z zahtevanim zdravniškim potrdilom, učenci se udeležijo preizkusov nadarjenosti in spretnosti
april: možnost prenosa prijav do srede aprila
maj: znani so programi, ki omejijo vpis v srednjo šolo
junij: od 17. 6. 2024 dalje prinašanje dokumentov na srednjo šolo (vključenost v izbirni postopek kandidatov za vpis) ter vpis;

Če je omejitev vpisa:
- 1. krog izbirnega postopka zapolni 90% razpisanih mest programa;
- 2. krog izbirnega postopka: če učenec ni sprejet po prvem krogu, prejme obrazec s programi z omejitvijo in prostimi mesti in zapiše sebi zanimive programe; obrazec odda srednji šoli in v približno dveh dneh izve, ali je sprejet; in se vpiše;
- V primeru, da učenec ni sprejet po 2. krogu izbirnega postopka, na srednji šoli izve, kateri programi imajo še prosta mesta. V začetku julija je dokončno jasno, v kateri srednji šoli posamezni učenec nadaljuje šolanje.

S šolskim letom 2019/20 velja, da morajo učenci z odločbo o usmeritvi doseči 90% točk omejitve vpisa, da so sprejeti v program z omejitvijo.

V primeru omejitve vpisa, se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov  7.,  8. in 9. razreda; maksimalno število točk iz ocen je 175.  Kadar se pojavi več učencev z enakim seštevkom ocen, se upošteva tudi dosežek na nacionalnem preverjanju znanja.

Za  pot do štipendije  je pomembno  vedeti:

Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1, Ur. l. RS, št. št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) določa:
- državne štipendije, vezane na mesečne dohodke na družinskega člana (starši oddajo vlogo  centru za socialno delo na predpisanem obrazcu ali na http://www.mddsz.gov.si
- Zoisove štipendije
poziv kandidatom za oddajo vlog je praviloma objavljen meseca junija v sredstvih javnega obveščanja in na Javnem štipendijskem razvojnem, invalidskem, preživninskem skladu Republike Slovenije https://www.srips-rs.si/

Pogoji za pridobitev:
- povprečna ocena obveznih predmetov najmanj 4.7 v 9. razredu OŠ 
in
- izjemen dosežek (najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih; prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti, umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni raziskavi ali festivalu ; priznanja za najboljše raziskovalne naloge); uveljavlja se dosežek, ki ni starejši od 2 let /oz. kot je določeno skladno z interventnimi ukrepi.

Kadrovske štipendije razpisujejo različna podjetja, najdete jih na https://www.srips-rs.si/  ali  http://www.rra-celje.si ali obrtna/gospodarska zbornica.

- Štipendije za deficitarne poklice: predvidena objava junija 2024 (vključenih je 21 programov srednjega poklicnega izobraževanja).