20. avg 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Vpis v srednje šole


ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Na tem naslovu so razpisane štipendije za deficitarne poklice za dijake 1.letnika v šolskem letu 2017/18.

http://www.mddsz.gov.si/

Cilj je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ali zanj ni dovolj zanimanja ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Podelilo se bo 1000 štipendij. Štipendija znaša 100 EUR mesečno.

Velja, da:
- prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
- ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
- dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Nekatere od teh programov izvajajo tuna na srednjih šolah Savinjske regije.


Devetošolci, to je povezava do preglednice objav učnih mest za srednješolce; objavljata Trgovinska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.
Na informativnem dnevu vam bodo na srednji šoli podali informacije, kdo potrebuje urediti učno mesto ter kako se to uredi ali preko srednje šole ali samostojno.

PREGLEDNICA OBJAV UČNIH MEST ZA SREDNJEŠOLCE

Akcijo poklicne orientacije in  vpisa v srednje šole na šoli vodi (skladno z rokovnikom)  psihologinja Veronika Kovačič.

 

Rokovnik MIZŠ nas vodi na  poti do vpisa v srednjo šolo:

september - december: roditeljski sestanek s starši, individualni razgovori učencev s svetovalno delavko, spletno raziskovanje programov, dnevi odprtih vrat srednjih šol

oktober: izpolnjevanje elektronskih anket o izbiri poklica, mnenje zdravnika o primernosti programov glede na zdravstveno stanje posameznika

januar: poklicni nasvet – skupni pogovor staršev, učenca, šolskih svetovalnih delavcev

februar: izide Razpis za vpis v srednje šole, informativni dan srednjih šol, učenci se prijavijo za program Gimnazija /Športna/

marec: učenci se prijavijo v izbrani program s Prijavo za vpis v srednjo šolo, po potrebi z zahtevanim zdravniškim potrdilom, učenci se udeležijo preizkusov nadarjenosti in spretnosti

april: možnost prenosa prijav do srede aprila

maj: znani so programi, ki omejijo vpis v srednjo šolo

junij:  prinašanje dokumentov na srednjo šolo ter vpis;

 

Če je omejitev vpisa:

  • 1. krog izbirnega postopka zapolni 90% razpisanih mest programa;

  • 2. krog izbirnega postopka: če učenec ni sprejet po prvem krogu, prejme obrazec s programi z omejitvijo in prostimi mesti in zapiše sebi zanimive programe; obrazec odda srednji šoli in v približno dveh dneh izve, ali je sprejet; in se vpiše;

  • V primeru, da učenec ni sprejet po 2. krogu izbirnega postopka, izve, kateri programi imajo še prosta mesta. V začetku julija je dokončno jasno, v kateri srednji šoli posamezni učenec nadaljuje šolanje.

V primeru omejitve vpisa, se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov  7.,  8. in 9. razreda; maksimalno število točk iz ocen je 175.  Kadar se pojavi več učencev z enakim seštevkom ocen, se upošteva tudi dosežek na nacionalem preverjanju znanja.

 

Za  pot do štipendije  je pomembno  vedeti:

Novi Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1, Ur. l. RS, št. št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C in 8/16) določa:

- državne štipendije,

vezane na mesečne dohodke na družinskega člana (starši oddajo vlogo  centru za socialno delo na predpisanem obrazcu ali na http://www.mddsz.gov.si) za vse dijake (od 1. 1. 2014)

- Zoisove štipendije

 poziv kandidatom za oddajo vlog je praviloma objavljen meseca junija v sredstvih javnega obveščanja in na http://www.sklad-kadri.si/

Pogoji za pridobitev:

- povprečna ocena obveznih predmetov najmanj 4.7 v 9. razredu OŠ 

in 

- izjemen dosežek (najvišja mesta iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih; prejeta zlata in srebrna priznanja iz znanja ali raziskovanja na državnih tekmovanjih, udeležba in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti ali umetnosti, umetniško delo ali drugo delo, ki je dobilo vsaj dve pozitivni kritiki, objavljeni v različnih tiskanih medijih, dostopnih na območju Slovenije, oziroma je sodelovalo na mednarodni raziskavi ali festivalu ; priznanja za najboljše raziskovalne naloge); uveljavlja se dosežek, ki ni starejši od 2 let.
 

- Kadrovske štipendije razpisujejo različna podjetja, najdete jih na http://www.sklad-kadri.si/  in tudi  http://www.rra-celje.si.
 

- štipendije za deficitarne poklice; predvidena objava junija

V šolskem letu 2017/2018 se začne poskusna uvedba vajeniškega sistema za nekatere poklicne izobraževalne pograme.


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani