Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Osnovni podatki o šoli

Osnovni podatki o šoli

Naziv šole:
Naslov:
E-pošta:
Transakcijski račun:
Davčnna številka:
Matična številka:
Oš Antona Aškerca Rimske Toplice
Aškerceva 1, SI-3272 Rimske Toplice
os-rimsketoplice@guest.arnes.si
01257-6030659850
81377231
5924359000
 
Ravnatelj:
Pomočnica ravnatelja:
Posl. sekretarka - Tajništvo:
Računovodstvo:
Svetovalna delavka - psihologinja:
Logopedinja:
Pedagoginja:
Knjižničarka:
Specialna pedagoginja
Podaljšano bivanje
Šola v naravi - tabori
Andrej PODPEČAN
Dušanka KLANČAR
Lilijana RATEJ
Marjeta LOKOVŠEK
Veronika KOVAČIČ
Lidija LAZAR
Anja PODGORŠEK ROŽANC
Špela MIŠMAŠ
Nina TUŠ


 
Tel: 03 7338232, Faks: 03 7338239
Tel: 03 7338242
Tel: 03 7338230, Gsm: 031372444
Tel: 03 7338237
Tel: 03 7338236
Tel: 03 7338236
Tel: 03 7338236
Tel: 03 7338233
Tel: 03 7338233
Gsm: 070349498
Gsm: 040349493