22. jul 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Osnovni podatki o šoli


 

Naziv šole:
Naslov:
E-pošta:
Transakcijski račun:
Davčnna številka:
Matična številka:
Oš Antona Aškerca Rimske Toplice
Aškerceva 1, SI-3272 Rimske Toplice
os-rimsketoplice@guest.arnes.si
01257-6030659850
81377231
5924359000
 

Ravnatelj:
Pomočnik-ca ravnatelj-a:
Posl. sekretarka - Tajništvo:
Računovodstvo:
Svetovalna delavka - psihologinja:
Logopedinja:
Socialna delavka:
Knjižničarka:
Specialna pedagoginja

Podaljšano bivanje
šola v naravi - tabori

ANDREJ PODPEČAN
DUŠANKA KLANČAR
LILIJANA RATEJ
MARJETA LOKOVŠEK
VERONIKA KOVAČIČ
LIDIJA LAZAR
LJUBICA KNAP-KRESOVIC
IRENA MLAKAR
MARTINA KREBL
Telefon:
03 733 82 32
03 733 82 42
03 733 82 30
03 733 82 37
03 733 82 36
03 733 82 36
03 733 82 36
03 733 82 33
 -
Faks:


03 733 82 39
Gsm:


031 372 444


070 349 498
051 439 810  

Javni zavod Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice je bil ustanovljen z Odlokom ob?ine Laško 18. aprila 1997, ki je bil dopolnjen z Odloki o spremembah in dopolnitvah Odloka…(UL št. 22/1997, 89/1998, 68/2000, 69/2002, 62/2006, 51/2007 in 66/2007).

Uradno ime zavoda je Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice, naslov Aškerčeva 1, Rimske Toplice.

V sestav zavoda sodijo štiri podružnične šole:

1. Podružnična šola Jurklošter, Jurkošter 23, Jurklošter
2. Podružnična šola Lažiše, Lažiše 27, Rimske Toplice (1. 9. 2017 – Sklep o začasnem
prenehanju delovanja podružnične šole)
3. Podružničnna šola Sedraž, Sedraž 21, Laško
4. Podružnična šola Zidani Most, Zidani Most 34, Zidani Most


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani