Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Podružnične šole - Sedraž

Podružnica Sedraž

Naslov:
Vodja podružnice:
Telefon:
E-pošta:

Sedraž 21, 3270 Laško
Vesna Stopinšek
03 7343252
osaa-sedraz@guest.arnes.si