Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Podružnične šole - Sedraž

Podružnica Sedraž

Naslov:
Vodja podružnice:
Telefon:
E-pošta:

Sedraž 21, 3270 Laško
Maja Lapornik
03 7343252
maja.lapornik@os-rimsketoplice.si