Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - EKO bralna značka

EKO bralna značka

V okviri projekta EKO ŠOLA v šolski knjižnici krepimo ekološko zavest s pomočjo knjige.

Pri eko bralni znački lahko sodelujejo vsi učenci. Branje zajema spoznavanje in razmišljanje o odnosu do vsega, kar nas obdaja: do okolja in narave, živali, soljudi in tudi do samega sebe.

Ob zaključku šolskega leta sodelujoči prejmejo eko priznanje.

Učenci za branje izbirajo leposlovne knjige, ki krepijo ekološko zavest in izboljšujejo odnos do okolja in soljudi. Pri izbiri knjig jim pomaga mentorica. Knjige imajo v knjižnici svojo polico.

Učenci PRVE TRIADE skupaj s starši preberejo dve knjigi. O prebranem pripovedujejo mentorici in z risbo, likovnim izdelkom ali plakatom poustvarijo prebrano.

Učenci DRUGE TRIADE preberejo eno knjigo in en članek iz ekološko obarvane revije. O prebranem poročajo mentorici.

Učenci TRETJE TRIADE preberejo eno leposlovno in eno strokovno knjigo ali članek iz ekološko obarvane revije. O prebranem poročajo mentorici.