Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Knjižnica - Osnovni podatki

Osnovni podatki

Šolska knjižnica deluje na centralni in vseh štirih podružničnih šolah. Učencem je za izposojo in iskanje virov za potrebe pouka ter učenja na razpolago bogato knjižno in neknjižno gradivo. Poleg izposoje lahko učenci v čitalnici prebirajo gradiva, se pripravljajo na pouk, projektne naloge in tekmovanja ter iščejo informacije iz različnih medijev. Uporabljajo lahko tudi računalniško učilnico, ki je povezana s knjižnico. Knjižničarke nudijo učencem bibliopedagoške ure, pomoč in svetovanje pri izbiri knjižnega in neknjižnega gradiva. Knjižnica na matični šoli je v novih prostorih, je prostorna, bogato založena in prijazna učencem. Izposoja knjig v knjižnici poteka skladno z urnikom in pravili šolske knjižnice.
Poleg izposoje so v sklopu knjižnice učencem na voljo tudi različne bralne dejavnosti. Šolska knjižnica je vključena v sistem COBISS, kar med drugim omogoča učencem lažje iskanje po knjižničnem katalogu, rezervacijo in podaljšanje gradiva.

Telefon: 03 733 82 33

Knjižničarke: Špela Mišmaš (vodja), Mateja Hriberšek, Janja Holcer in Karmen Keše

COBISS+