Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - Osnovni podatki

Osnovni podatki

Šolska knjižnica deluje na centralni in vseh štirih podružničnih šolah. Učencem in učiteljem je za izposojo in iskanje virov za potrebe pouka, učenja in raziskovanja na razpolago bogato knjižno in neknjižno gradivo. Poleg izposoje lahko učenci v čitalnici prebirajo gradiva, se pripravljajo na pouk, projektne naloge in tekmovanja ter iščejo informacije iz različnih medijev. Na matični šoli lahko uporabljajo tudi računalniško učilnico, ki je povezana s knjižnico. Knjižničarke Špela Mišmaš (vodja), Mateja Hriberšek in Janja Holcer nudijo učencem bibliopedagoške ure, pomoč in svetovanje pri izbiri knjižnega in neknjižnega gradiva. Knjižnica na matični šoli in na podružničnih šolah so dobro založene in prijazne učencem. Izposoja knjig v  knjižnici poteka skladno z urnikom in pravili šolske knjižnice. Poleg izposoje so v sklopu knjižnice učencem na voljo tudi različne dejavnosti, ki spodbujajo raziskovanje in branje. Šolska knjižnica je vključena v sistem COBISS, kar med drugim omogoča učencem lažje iskanje po knjižničnem katalogu, rezervacijo in podaljšanje gradiva.

Telefon: 03 733 82 33

Knjižničarke: Špela Mišmaš (vodja), Mateja Hriberšek in Janja Holcer 

COBISS+