Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Projekti - Zdrava šola

ZDRAVA ŠOLA 2023/24

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko vsakdo doseže takrat, ko ima različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje.

Na šoli deluje šolski tim, ki se sestaja letno in se usklajuje v vseh nalogah, ki so povezane z zdravim načinom življenja.

Člani tima za Zdravo šolo so: vodji tima Klavdija Artank (predmetna stopnja) in Irena Vavričuk (razredna stopnja), organizatorka šolske prehrane Sendi Selič, športni pedagog Matej Senica, šolska psihologinja Veronika Kovačič, pomočnica ravnatelja Dušanka Klančar in ravnatelj Andrej Podpečan.

Dejavnosti v začetku ter tekom šolskega leta načrtujemo, ob koncu pa te naloge evalviramo. Vodji tima se najmanj trikrat letno udeležita srečanja, ki ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje in vodi regijski koordinator Zdravih šol iz NIJZ OE Celje, kjer se obravnavajo različne teme in informacije o dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem. Skupaj s šolami izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obdelujemo eno šolsko leto. Poleg izbrane teme se ukvarjamo s svojimi specifičnimi projekti in sodelujemo z Zdravstvenim domom , Policijsko postajo , Rdečim križem , Čebelarskim društvom Laško…  Kot šola skrbimo, da promocijo zdravja vključimo v vse vidike vsakdanjega življenja, v pravila, klimo, medsebojne odnose, organizacijo interesnih dejavnosti in tudi v sodelovanje s starši.

V tem šolskem letu bo vodilna rdeča nit »LEPA BESEDA LEPE ODNOSE NAJDE«, seveda nadaljujemo tudi z aktivnostmi rdeče niti preteklih let »Zdravo prehranjevanje, gibanje ter duševno zdravje«.

Plan dela za šolsko leto 2023/2024:
1. GIBANJE (npr. MINUTA ZA ZDRAVJE, FIT PEDAGOGIKA, projekt SIMBIOZA GIBA, GIBANJE NA PROSTEM, GIBALNI ADVENTNI KOLEDAR, ZLATI SONČEK, PLAVALNI TEČAJ, …),
2. DUŠEVNO ZDRAVJE- obvladovanje stresa (npr. projekt NEON, NEVERJETNA LETA, A SE ŠTEKAŠ?, CAP, I-EARN – šola za mir, UNESCO -  obeležitev mednarodnih dni, projekti,  PROMETNO VARNOSTNE DEJAVNOSTI – Evropski teden mobilnosti, kolesarski izpit, SOCIALNE IGRE, ČUJEČNOST, TERAPIJA S PSOM, učna pot SAVUS …),
3. ZDRAVA PREHRANA (npr. TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, ZDRAVO IN KULTURNO PREHRANJEVANJE, ŠOLSKA SHEMA, EKO ŠOLA, ŠOLSKI EKOVRT, ZDRAVILNA ZELIŠČA…),
4. EPIDEMIJA  KORONAVIRUSA  (postcovidni izzivi),
5. VPLIVI ALKOHOLA, KAJENJA IN DROG NA ZDRAVJE,
6. ZDRAVA HIGIENA SPANJA,
7. PRVA POMOČ,
8. TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI,
9. ZDRAVSTVENE TEME, ZOBOZRAVSTVENA PREVENTIVA – pregled, predavanje
10. ZVOK (semafor glasnosti, vpliv hrupa na zdravje...),
11. ŠOLSKI ČEBELNJAK,
12. VSESLOVENSKA AKCIJA » POLEPŠAJ DAN, POKLONI ČAS« (naravoslovni dan 8. razred: Prva pomoč in medgeneracijsko povezovanje).

Vodji zdrave šole:  Irena Vavričuk, Klavdija Artank