Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Pravilniki in obrazci - Obrazci

Obrazci

IZJAVA O ODPRTJU DIREKTNE BREMENITVE (TRAJNIK)

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA

PRIJAVA K POPRAVNEMU IZPITU

SOGLASJE STARŠEV

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJ IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA

VLOGA  ZA DODELJEVANJE DENARNE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM UČENCEM V OBČINI LAŠKO

VLOGA ZA E-RAČUN NA E-POŠTO

VLOGA ZA E-RAČUN V SPLETNO BANKO

VLOGA ZA ODLOŽITEV VŠOLANJA OTROKA

VLOGA ZA PREPIS IZ ŠOLSKEGA okoliša ob  VPISU v 1. razred

VLOGA ZA PREPIS UČENCA