Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Pravilniki in obrazci - Obrazci

Obrazci

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA

SOGLASJE STARŠEV

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJ IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA

VLOGA  ZA DODELJEVANJE DENARNE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM UČENCEM V OBČINI LAŠKO