Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Pravilniki in obrazci - Obrazci

Obrazci

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU PCT POGOJEV ZA VSTOP V ŠOLO

IZJAVA O ODPRTJU DIREKTNE BREMENITVE (TRAJNIK)

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA

SOGLASJE STARŠEV

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJ IZ SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA

VLOGA  ZA DODELJEVANJE DENARNE POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM UČENCEM V OBČINI LAŠKO

VLOGA ZA E-RAČUN NA E-POŠTO

VLOGA ZA E-RAČUN V SPLETNO BANKO

VLOGA ZA ODLOŽITEV VŠOLANJA OTROKA

VLOGA ZA PREPIS IZ ŠOLSKEGA okoliša ob  VPISU v 1. razred

VLOGA ZA PREPIS UČENCA