Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Prevozi učencev

Prevozi učencev

Učenci 1. razreda, otroci s posebnimi potrebami in tisti, ki so oddaljeni od šole več kot štiri kilometre in imajo od doma do šole nevarno prometno pot/zveri, so upravičeni do brezplačnega prevoza od vstopne postaje do šole. Prevoze opravljajo Nomago (šolski avtobus, kombiji), Mitja Moškotevc in BM prevozi Urban Senica (kombiji) skladno z voznim redom za posamezno relacijo. Za PŠ Jurklošter je prevoznik s kombijem Franci Gračner. Zaradi varnosti morajo učenci med vožnjo s šolskimi prevozi upoštevati pravila o prometni varnosti ter navodila voznika in spremljevalcev.
Prevoze v celoti financira občina Laško. Vozni redi so objavljeni na spletni strani šole.

VOZNI RED ŠOLSKIH PREVOZOV 2023/24