Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Starši - Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

V šolski svetovalni in strokovni službi učencem in staršem nudijo svetovanje in pomoč svetovalna delavka – univerzitetna diplomirana psihologinja Veronika Kovačič, logopedinja Lidija Lazar, likovna pedagoginja s specialno pedagoško dokvalifikacijo Nina Tuš, socialna pedagoginja Monika Povše, pedagoginja s specialno in socialno pedagoško dokvalifikacijo Anja Podgoršek Rožanc, pedagog Dejan Petek in socialna delavka Ljubica Kresović Knap (predvidoma enkrat tedensko).

Njihovo delo zajema individualno in skupinsko obravnavo učencev, sodelovanje s starši, učitelji, vodstvom šole ter ustreznimi institucijami na področju samega šolanja, dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, odprave govornih in drugih primanjkljajev in težav, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, poklicnega svetovanja, reševanju socialno-ekonomskih stisk ter šolske klime, vzgoje, kulture ter reda.

LOGOUT - BREZPLAČNA SVETOVANJA in smernice za starše ob pojavu ZASLONSKE ODVISNOSTI
https://www.logout.si/sl/svetovanja/
https://www.logout.si/assets/Uploads/LOGOUTsmernicezastarseoktobe201611.PDF 

Družinski inštitut oddaje
https://th-cam.com/video/dWOSfDMTp7s/webinar-psihologija-ljudi-v-pogojih-izolacije-dr-matej-tusak.html
NIJZ  https://www.facebook.com/nijz.si/
UNICEF SLO: https://www.unicef.si/novice/14247/kako-se-z-otrokom-pogovoriti-o-koronavirusu
Dr. Mojca Zvezdana Dernovšek https://www.rtvslo.si/slovenija/zivljenje-v-casu-epidemije-kako-ziveti-in-ne-znoreti/517721