Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - Izposoja

Izposoja

Želiš od doma pogledati, katere knjige so v šolski knjižnici?

Zdaj imaš to možnost.
V internetno stran zapiši naslov: COBISS in odprla se ti bo osnovna maska.

knjižničarke: Špela Mišmaš (vodja), Mateja Hriberšek, Janja Holcer in Karmen Keše