Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Projekti - Ključni projekti in dejavnosti

Ključni projekti in dejavnosti

Prednostne usmeritve in projekti:

AŠKERČEVI TURISTI
EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
ERASMUS+, projekt KA122-SCH - Mobilnost osebja v splošnem šolskem izobraževanju
eTWINNING
INTENZIVNE PRIPRAVE PEVSKIH ZBOROV NA REVIJE IN TEKMOVANJA
KULTURNA ŠOLA
NEON - MOČNI, VARNI, SVOBODNI (program za preventivo zlorabe otrok)
NEVERJETNA LETA
PROMETNO-VARNOSTNE DEJAVNOSTI
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
SKRITI ZAKLAD
SIMBIOZA SKUPNOST
SOBIVANJE
ŠOLSKI PARLAMENT
ŠOLSKA SHEMA, Tradicionalni slovenski zajtrk
UNESCO
Z BRANJEM V SVET
ZDRAVA ŠOLA: Mi vsi za lepši (boljši) jutri