Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Projekti - Ključni projekti in dejavnosti

Ključni projekti in dejavnosti

Prednostne usmeritve in projekti:

A SE ŠTEKAŠ?
AŠKERČEVI TURISTI
EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
i-EARN; šola za mir, MACHINTO
INTENZIVNE PRIPRAVE PEVSKIH ZBOROV NA REVIJE IN TEKMOVANJA
KULTURNA ŠOLA
NEON - MOČNI, VARNI, SVOBODNI
NEVERJETNA LETA
PROMETNO VARNOSTNE DEJAVNOSTI
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
SIMBIOZ@ ŠOLA: SIMBIOZA GIBA IN RAČUNALNIŠTVA
ŠOLSKI EKOVRT
ŠOLSKI PARLAMENT
ŠOLSKA SHEMA, Tradicionalni slovenski zajtrk
UNESCO
VZGOJNO DELOVANJE NA ŠOLI
Z BRANJEM V SVET
ZDRAVA ŠOLA