Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Vizija šole

Vizija - prednostne naloge v šolskem letu 2023/2024

»KAKOVOSTNO ZNANJE IN ŽIVLJENJE«

- Razvijamo in živimo vrednote znanja, spoštovanja, odgovornosti do sebe, drugih in okolja, humanosti, strpnosti in sožitja z drugimi in drugačnimi ...
- Spodbujamo in nadgrajujemo jezikovno, bralno, matematično, informacijsko, naravoslovno/raziskovalno, kulturno pismenost.
- Ustvarjamo učno okolje in pogoje za kakovostno delo (znanje), bivanje in sobivanje z drugimi ter okoljem in spodbujamo učence k zavedanju, da se UČIMO:
da bi VEDELI in ZNALI DELATI, BITI, ŽIVETI SKUPAJ. Zato raziskujemo, beremo, doživljamo z vsemi čuti, delamo, ustvarjamo, se učimo, živimo kulturno, eko, zdravo, z naravo …

Dragi učenci, spoštovani starši!

Pred nami je novo šolsko leto - novi cilji, s katerimi se postopoma približujemo viziji šole: KAKOVOSTNO ZNANJE IN ŽIVLJENJE.
Naše vzgojno-izobraževalno delo bo temeljilo na vzgojnih vrednotah: ZNANJE, ODGOVORNOST, SPOŠTOVANJE in štirih stebrih izobraževanja:
- UČITI SE,
- VEDETI,
- DELATI,
- BITI,
- ŽIVETI SKUPAJ
(J.Delors)

“Vsaka resnica ima štiri vogale: kot učitelj vam pomagam podpreti enega, druge tri morate podpreti sami”
(Konfucij).

Spoštovani starši, želim vam, da bi se veselili uspehov vaših otrok in da bi jim pomagali premagovati ovire. Ste most med učitelji in vašimi otroki, zato je vaša vloga še kako pomembna. Z vami si želimo iskrenega sodelovanja, zaupanja in kritičnega mišljenja.

Ravnatelj: Andrej Podpečan