Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Učenci - NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

V šolskem letu 2022/23 bodo devetošolci naše šole 3. predmet pri NPZ-ju opravljali iz fizike.
SEZNAM ŠOL

1. september 2022 (četrtek) - objava sklepa ministra o izboru tretjega predmeta v 9. razredu za posamezno šolo
4. maj 2023 (četrtek) - NPZ SLJ – redni rok za 6. in 9. razred
8. maj 2023 (ponedeljek) - NPZ MAT – redni rok za 6. in 9. razred
10. maj 2023 (sreda) - tretji predmet – redni rok 9. razred, NPZ TJA – 6. razred
31. maj 2023 (sreda) - seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
31. maj - 2. junij 2023 - uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
6. junij 2023 (torek) - seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
6. - 8. junij 2023 - uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
15. junij 2023 (četrtek) - razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda
23. junij 2023 (petek) - razdelitev obvestil o dosežku učencem 6. razreda