Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Učenci - NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

V šolskem letu 2023/24 bodo devetošolci naše šole 3. predmet pri NPZ-ju opravljali iz angleščine.
SEZNAM ŠOL

1. september 2023 (petek) - objava sklepa ministra o izboru tretjega predmeta v 9. razredu za posamezno šolo
7. maj 2024 (torek) - NPZ SLJ – redni rok za 6. in 9. razred
9. maj 2024 (četrtek) - NPZ MAT – redni rok za 6. in 9. razred
13. maj 2024 (ponedeljek) - tretji predmet – redni rok 9. razred, NPZ TJA – 6. razred
3. junij 2024 (ponedeljek) - seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
3. - 5. junij 2024 - uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
7. junij 2024 (petek) - seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
7. - 10. junij 2024 - uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
14. junij 2024 (petek) - razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda
24. junij 2024 (ponedeljek) - razdelitev obvestil o dosežku učencem 6. razreda