Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - NPZ

Nacionalno preverjanje znanja

V letošnjem letu je na naši šoli tretji predmet pri NPZ BIOLOGIJA.

september 2020 - objava sklepa ministra o izboru tretjega predmeta v 9. razredu za posamezno šolo
4. maj 2021 (torek) - NPZ SLJ – redni rok za 6. in 9. razred
6. maj 2021 (četrtek) - NPZ MAT – redni rok za 6. in 9. razred
10. maj 2021 (ponedeljek) - tretji predmet – redni rok 9. razred, NPZ TJA – 6. razred
1. junij 2021 (torek) - seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ
1. - 3. junij 2021 - uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu
7. junij 2021 (ponedeljek) - seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
7. - 9. junij 2021 - uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
15. junij 2021 (torek) - razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda
24. junij 2021 (četrtek) - razdelitev obvestil o dosežku učencem 6. razreda