Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - eKnjižnica

eKnjižnica

Franček, jezikovni portal za mlade
Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Romovša ZRC SAZU
Brezplačni spletni slovarji - PONS
Digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin - KAMRA
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib
Enciklopedija naravne in kulturne dediščine Slovenije - DEDI