Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Na Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas zaščiteni. Osebne podatke zaposlenih, poslovnih partnerjev in staršev oziroma osebne podatke učencev obdelujemo izključno zaradi namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. Osebni podatki za splošno javnost ne bodo dostopni. Ker je skrb za podatke vrednota, bomo vse osebne podatke varovali v skladu z veljavnimi predpisi in z visoko stopnjo odgovornosti.

Vabimo vas, da si preberete INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE.

Upravljalec Andrej Podpečan, ravnatelj Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice. To je Marko Sajko, dosegljiv v delovnem času na telefonski številki +386 3 734 35 52 in po elektronski pošti na naslovu: 
marko.sajko@oslasko.si.

S pisno zahtevo, poslano na naslov:
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
Aškerčeva cesta 1
3272 Rimske Toplice,

lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov:
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
Aškerčeva cesta 1
3272 Rimske Toplice.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

PRAVILNIK VOP

 

SOGLASJE STARŠEV ALI SKRBNIKOV

Spoštovani starši (zakoniti zastopniki),

za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja ter za nemoten potek dela šola obdeluje osebne podatke učencev in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu kot ga določa 95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn).

Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo bili zbrani osebni podatki, šola uporablja in hrani v skladu z določili ZOsn in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZOsn in za obdelavo nekaterih osebnih podatkov, za katere ZOsn to izrecno določa, pa potrebujemo vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnje soglasje »Soglasje staršev oziroma skrbnikov« in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca, tako da pri posameznemu namenu obdelave obkrožite DA. ÄŒe se s predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca ne strinjate, pustite možnost DA neoznačeno. Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v soglasju opredeljene namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice.

Ravnatelj:
Andrej Podpečan

SOGLASJE STARŠEV