Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - Knjižna uganka

Knjižna uganka

Knjižna uganka je namenjena učencem centralne in podružničnih šol.
V šolskem letu pripravimo osem knjižnih ugank, ki so prilagojene različnim starostnim otrok. Vsebina uganke se navezuje na znane mladinske ustvarjalce, na običaje, na leposlovna ali poučna dela, na zanimive in odmevne dogodke doma in v svetu, na pomembne obletnice in spominske dneve … Uganko spremlja ustrezno razstavljeno knjižno gradivo, ki pomaga pri reševanju.
S knjižnimi ugankami želimo spodbuditi učence k branju leposlovnega in strokovnega gradiva, predvsem pa jih navaditi na samostojno uporabo knjižničnega gradiva.
Učenci, v knjižnici boste našli knjižno uganko – vprašanja, na katere boste odgovorili. List z odgovori boste do izteka meseca oddali v pripravljeno škatlo. V začetku meseca bomo med pravilno rešenimi ugankami izžrebali nagrajenca za pretekli mesec, ki bo prejel simbolično nagrado. Izžrebani bodo trije nagrajenci na centralni šoli in po en nagrajenec na podružnični šoli.

Vabljeni k reševanju!