Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - Ureditev knjižnice

Ureditev knjižnice

ŠK ima v zbirki okrog 11.000 enot leposlovja in priročnikov.
Gradivo (leposlovje), ki je namenjeno učencem, je razporejeno na policah, ki so označene z oznakami:

P - gradivo je namenjeno učencem 4., 5. in 6. razreda,
M - gradivo je namenjeno učencem 7., 8. in 9. razreda.

Gradivo za učitelje in priročniki so umeščeni na police po UDK sistemu.

 

UDK - univerzalna decimalna klasifikacija

 

O - SPLOŠNO 1 – FILOZOFIJA    PSIHOLOGIJA 2 - RELIGIJA 3 – DRUŽBENE VEDE
004 – Računalništvo
02 – Knjižničarstvo
03 – Enciklopedije
038 - Slovarji
13 – Filozofija duha
133 - Okultizem
159.9 – Psihologija
17 - Etika  
2 – Religija. Teologija
22 – Krščanstvo
26 – Krščanska cerkev
29 – Ostala verstva
3 – Družbene vede
32 – Politične vede
33 - Gospodarstvo
37 – Izobraževanje
374.3 – Izobraževanje mladine
39 – Etnologija

 

5 - PRIRODOSLOVJE 6 – TEHNIKA, MEDICINA 7 - UMETNOST 8 – JEZIKI, JEZIKOSLOVJE, KNJIŽEVNOST
51 – Matematika
52 – Astronomija
53 – Fizika
54 – Kemija
55 – Geologija    Meteorologija
57 – Biologija
58 - Botanika
61 – Medicina
62 – Tehnika
63 – Kmetijstvo
64 – Gospodinjstvo
65 – Trgovina
   Promet
67 – Obrti
69 – Gradbeništvo  
7.0 – Umetnost, splošno
71 – Arhitektura
72/76 - Likovna umetnost
77 – Fotografija
78 – Glasba
79 – Film
792 - Gledališče
801 – Splošno jezikoslovje 802/809 – Jeziki
82 – Književnost
821-1 – Poezija
821-2 – Dramatika
821-3 – Pripovedništvo 821.163.6 – Slovenska književnost
821-94 – Mladinska književnost

 

9 – DOMOZNANSTVO, ZEMLJEPIS, BIOGRAFIJE, ZGODOVINA
902 – Arheologija
91 – Geografija
929 - Biografije
93/99 - Zgodovina