Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona AškercaIzjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti


Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.os-rimsketoplice.si.

Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice se zavezuje omogočati spletno stran https://www.os-rimsketoplice.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Nabor storitev za dostopnost

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom. S tem namenom smo na spletni strani dodali vtičnik, ki ponuja funkcionalnosti, namenjene osebam z različnimi oblikami oviranosti. Z vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam. Obiskovalci spletne strani lahko:

  • spremenijo pisavo,
  • povečajo velikost pisave,
  • povečajo kurzor,
  • spremenijo barve na spletišču.


Stopnja skladnosti

Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.


Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
  • fotografije, ki nimajo opisov,
  • vsebine v formatih, ki zahtevajo prenos in uporabo namenskih aplikacij.


Povratne in kontaktne informacije

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe direktive sprejemamo na e-naslov os-rimsketoplice@guest.arnes.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
Aškerčeva cesta 1
3272 Rimske Toplice

Telefon: +386 3 733 82 30
E-mail: os-rimsketoplice@guest.arnes.si

Izvršilni organ

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si
www.uiv.gov.si
 

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila na podlagi samoocene pripravljena 20. aprila 2023.