Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Učenci - Izbirni predmeti

Izbirni predmeti 2023/24

Poleg obveznih predmetov  šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov.  Posamezni učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je izbirnih predmetov lahko opravičen (v celoti ali delno). V letošnjem šolskem letu bodo učenci 7., 8. in 9. razreda vključeni v naslednje skupine izbirnih predmetov:

7. RAZRED
ANSAMBELSKA IGRA
FILMSKA VZGOJA
LIKOVNO SNOVANJE 1
NEMŠČINA 1
SODOBNA PRIPRAVA HRANE
ŠPORT ZA SPROSTITEV

8. RAZRED
FILMSKA VZGOJA
GLASBENA DELA
IZBRANI ŠPORT
LIKOVNO SNOVANJE 2
ROBOTIKA V TEHNIKI
ŠPANŠČINA 2

9. RAZRED
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO
FILMSKA VZGOJA
GLASBENI PROJEKT
LIKOVNO SNOVANJE 3
ŠPANŠČINA 3
ŠPORT ZA ZDRAVJE

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
Neobvezni izbirni predmeti učencem omogočajo, da obiskujejo pouk tistih predmetov, ki so jih izbrali glede na svoje želje oziroma sposobnosti. Pri ocenjevanju so izenačeni z obveznimi predmeti (znanje pri NIP se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5, zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in vplivajo na napredovanje v višji razred).

MATIČNA ŠOLA
Nemščina (N2N) 
Šport (NŠP) 
Umetnost (NUM) 
PŠ SEDRAŽ
Umetnost (NUM) 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (1. R.)
MATIČNA ŠOLA in PŠ SEDRAŽ
Angleščina