Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Učenci - Tekmovanja

KOLEDAR TEKMOVANJ 2022/2023

PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD

TEKMOVANJE                                                                         TERMIN  
  ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA UČENCE 8 IN 9. R. 22. 11. 2022   30. 3. 2023
12. GLASBENA OLIMPIJADA 9. 2. 2023   MAREC 2023
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE 16. 1. 2023 25. 3. 2023 6. 5. 2023
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE 19. 10. 2022   2. 12. 2022
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 14. 10. 2022   19. 11. 2022
TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE 29. 11. 2022 17. 1. 2023 11. 3. 2023
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE 15. 2. 2023 13. 4. 2023 20. 5. 2023
TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE / KENGURU 16. 3. 2023
16. 3. 2023
5. 4. 2023
 
22. 4. 2023
 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 6. 12. 2022   9. 3. 2023
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 15. 11. 2022   1. 4. 2023
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE 7. 12. 2022   14. 1. 2023
VESELA ŠOLA 8. 3. 2023   12. 4. 2023
BOBER 7. - 11. 11. 2022   7. 1. 2023
BRALNA ZNAČKA 2. - 5. r. SKOZI VSE LETO  
BRALNA ZNAČKA 6. - 9. r. SKOZI VSE LETO  
ZLATA KUHALNICA   27. 9. 2022  
CICI VESELA ŠOLA SKOZI VSE LETO  
KAJ VEŠ O PROMETU APRIL, MAJ 2023    
NARAVOSLOVJE - KRESNIČKA 6. 4. 2023    
AART ŠOLSKI BAND      
MEHURČKI MAREC 2023    
ANGLEŠ. BRALNA ZNAČKA 4. - 9. r. 27. 3. - 7. 4. 2023  
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 7. - 9. r. 20. 3. - 24. 3. 2023  
LIKOVNI NATEČAJI SKOZI VSE LETO  
ŠPORTNA TEKMOVANJA SKOZI VSE LETO  
ČISTI ZOBJE SKOZI VSE LETO  
OPZ SONČKI   MAJ 2023 APRIL 2023
EKO BRALNA ZNAČKA SKOZI VSE LETO  
ČEBELARSTVO     6. 5. 2023
PRVA POMOČ  - RK APRIL 2023  
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA MAREC 2023  
MLADI RAZISKOVALCI APRIL 2023  
REGIJSKO LIKOVNO TEKMOVANJE MAJ 2023