Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Učenci - Tekmovanja

KOLEDAR TEKMOVANJ 2020/2021

OKROŽNICA - OBVESTILO ZA RAZPORED TEKMOVANJ

PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD

TEKMOVANJE                                                                         TERMIN  
  ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA UČENCE 8. R. 19. 10. 2020   23. 11. 2020
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA UČENCE 9. R. 12. 11. 2020 20. 1. 2021 16. 3. 2021
10. GLASBENA OLIMPIJADA FEBRUAR 2021   MAREC 2021
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE 18. 1. 2021   . 3. 2021
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE 21. 10. 2020   4. 12. 2020
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 16. 10. 2020   21. 11.2020
TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE 17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021
TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE / KENGURU 18. 3. 2021   17. 4. 2021
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 8. 12. 2020 2. 2. 2021 20. 3. 2021
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE 3. 12. 2020   9. 1. 2021
VESELA ŠOLA 10. 3. 2021   14. 4. 2021
BOBER 16. - 20. 11. 2020   16. 1. 2021
BRALNA ZNAČKA 2. - 5. r. SKOZI VSE LETO  
BRALNA ZNAČKA 6. - 9. r. SKOZI VSE LETO  
RAČUNANJE JE IGRA MAJ 2021    
CICI VESELA ŠOLA SKOZI VSE LETO  
KAJ VEŠ O PROMETU APRIL, MAJ 2021    
NARAVOSLOVJE - KRESNIČKA 3. 2. 2021    
AART ŠOLSKI BAND      
MEHURČKI 8. 4. 2021    
ANGLEŠ. BRALNA ZNAČKA 4. - 9. r. 1. - 5. 3. 2021  
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 7. - 9. r. 9. - 13. 5. 2021  
LIKOVNI NATEČAJI SKOZI VSE LETO  
ŠPORTNA TEKMOVANJA SKOZI VSE LETO  
ČISTI ZOBJE SKOZI VSE LETO  
OPZ SONČKI     APRIL 2021
EKO BRALNA ZNAČKA SKOZI VSE LETO  
ČEBELARSTVO     8. 5. 2021
PRVA POMOČ  - RK APRIL 2021  
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA MAREC 2021  
MLADI RAZISKOVALCI APRIL 2021