Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Učenci - Tekmovanja

KOLEDAR TEKMOVANJ 2023/2024

PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD

TEKMOVANJE                                                                         TERMIN  
  ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO
TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKEGA JEZIKA ZA UČENCE 8 IN 9. R. 21. 11. 2023   3. 4. 2024
12. GLASBENA OLIMPIJADA      
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE 15. 1. 2024 23. 3. 2024 11. 5. 2024
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE 18. 10. 2023   1. 12. 2023
TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 13. 10. 2023   18. 11. 2023
TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENŠČINE 28. 11. 2023 16. 1. 2024 16. 3. 2024
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE 14. 2. 2024 11. 4. 2024 18. 5. 2024
TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE / KENGURU 21. 3. 2024
 
4. 4. 2024
 
20. 4. 2024
 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE 7. 12. 2023   7. 3. 2024
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE 14. 11. 2023   6. 4. 2024
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ASTRONOMIJE 6. 12. 2023   13. 1. 2024
VESELA ŠOLA 6. 3. 2024   10. 4. 2024
BOBER 6. - 17. 11. 2023   13. 1. 2024
BRALNA ZNAČKA 2. - 5. r. SKOZI VSE LETO  
BRALNA ZNAČKA 6. - 9. r. SKOZI VSE LETO  
ZLATA KUHALNICA   27. 9. 2023 13. 11. 2023
CICI VESELA ŠOLA SKOZI VSE LETO  
KAJ VEŠ O PROMETU APRIL, MAJ 2023    
NARAVOSLOVJE - KRESNIČKA 9. 4. 2024    
AART ŠOLSKI BAND      
MEHURČKI MAREC 2023    
ANGLEŠ. BRALNA ZNAČKA 4. - 9. r. 25. 3. - 5. 4. 2024  
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA 7. - 9. r. 18. 3. - 29. 3. 2024  
LIKOVNI NATEČAJI SKOZI VSE LETO  
ŠPORTNA TEKMOVANJA SKOZI VSE LETO  
ČISTI ZOBJE SKOZI VSE LETO  
OPZ SONČKI     MAJ 2024
EKO BRALNA ZNAČKA SKOZI VSE LETO  
ČEBELARSTVO     6. 5. 2023
PRVA POMOČ  - RK APRIL 2024  
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 12. 3. 2024  
MLADI RAZISKOVALCI APRIL 2024  
REGIJSKO LIKOVNO TEKMOVANJE MAJ 2024