Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Erasmus+ - O projektu

O projektu

Vsi vključeni  - vsi zmagovalci

S projektom Everyone involved - everyone wins je naša šola uspešno kandidirala na razpisu  Erasmus + 2021. Pridobili smo evropska sredstva, s katerimi bomo v tem koledarskem letu 5 učiteljem omogočili obisk tečaja na partnerskih šolah v Španiji, Estoniji, Grčiji, Španiji, Irski in na Portugalskem.

Z vse življenjskim učenjem dajemo vzgled, da je znanje vrednota. Seznaniti se želimo s sodobnimi pedagoškimi praksami, ki nam bodo pomagale pri delu z učenci – prednost bomo dajali skupinam, ki so drugače deležne manj pozornosti z vidika sprejemanja drugačnosti ter nadarjenim učencem in jih aktivno vključili v življenjski utrip naše šole. Udeleženci bomo z izobraževanjem utrdili in poglobili svoje znanje o specifičnih učnih težavah, se seznanili z inkluzivno pedagogiko znotraj šole in izgradnjo osebnega zaupanja in samozavedanja. S pozitivnimi zgledi iz tujine bomo vplivali na večjo osveščenost o nujnosti inkluzije tudi v lokalnem okolju.

Dvigniti želimo kakovost pouka. Ob izmenjavi dobrih praks s tujimi sorodnimi organizacijami, bomo spremljali novosti na področju inkluzije otrok in mladostnikov v tujini, predvsem ob podpori IKT. Želimo pridobili čim več znanja v smeri raznolikosti učnih pristopov za inkluzijo in tehnološko podporo ter znanje prenesti v našo učno prakso na vseh stopnjah in področjih poučevanja. Naš cilj – »nevidna inkluzija« bo lahko uspel le če bomo vsi, tudi učenci z manj priložnostmi, zaživeli kot aktivni državljani našega kraja, države, Evrope ter prispevali k boljšemu jutri.