Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Pravilniki in obrazci - Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagra

Pravilnik o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad

PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD