Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - Domače branje

SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE BRANJE 2022/2023

PREDSTAVITEV DOMAČEGA BRANJA

6. razred
1. Bina Štampe Žmavc, Boris A. Novak, Dane Zajc, izbor pesmi (oktober 2022)
2. Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba
    France Bevk: Pastirci, Pestrna (november 2022)
3. Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh (februar 2023)

7. razred
1. Andrej Rozman Roza: Predpravljice in popovedke (november 2022)
2. Tone Pavček: Majnice, Vrtiljak (februar 2023)
3. Slavko Pregl: Odprava Zelenega zmaja (april 2022)

8. razred
1. Mate Dolenc: Kako dolg je čas (september 2022)
2. Ivan Tavčar: Med gorami (oktober 2022)
3. Niko Grafenauer: Skrivnosti (marec 2023)

9. razred
1. Ivan Cankar: Izbor črtic (september 2022)
2. A. Saint Exuperry: Mali princ (november 2022)
3. Igor Karlovšek: Preživetje (februar 2023)
4. Andrej Rozman Roza: Izbrane Rozine v akciji (april 2023)