Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - Domače branje

SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE BRANJE 2023/2024

PREDSTAVITEV DOMAČEGA BRANJA

6. razred
1. Bina Štampe Žmavc, Boris A. Novak, Dane Zajc, izbor pesmi (oktober 2023)
2. France Bevk: Pestrna (november 2023)
3. Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh (februar 2024)

7. razred
1. Izbor basni (september 2023)
2. Tone Pavček: Majnice, Vrtiljak (februar 2024)
3. Irena Androjna: Modri otok (april 2024)

8. razred
1. Mate Dolenc: Kako dolg je čas (september 2023)
2. Ivan Tavčar: Med gorami (november 2023)
3. Niko Grafenauer: Skrivnosti (marec 2024)

9. razred
1. Ivan Cankar: Izbor črtic (september 2023)
2. A. Saint Exuperry: Mali princ (december 2023)
3. Igor Karlovšek: Preživetje (februar 2024)
4. Andrej Rozman Roza: Izbrane Rozine v akciji (april 2024)