Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Knjižnica - Domače branje

SEZNAM KNJIG ZA DOMAČE BRANJE 2020/2021

PREDSTAVITEV DOMAČEGA BRANJA

5. razred
1. France Bevk: Lukec in njegov škorec
2. Slavko Pregl: Priročnik za klatenje

6. razred
1. Prežihov Voranc: Solzice (oktober 2020)
2. Bina Štampe Žmavc: Boris A. Novak, Dane Zajc, izbor pesmi (februar 2021)
3. Nataše Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh (april 2021)

7. razred
1. Slavko Pregl: Srebro iz modre špilje (november 2020)
ali
Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh (november 2020)
2. Tone Pavček: Majnice (Nova faca, Zvezek za zvezo, Pisma, Dvogovori, Drobtinice) (februar 2021)
3. Desa Muck: Nebo v očesu lipicanca (ali knjiga projekta Rastem s knjigo) (april 20201

8. razred
1. Ivan Tavčar: Med gorami (izbor črtic) (november 2020)
2. Ivan Sivec: Brodnikova oporoka (marec 2021)
3. Vinko Möderndorfer: Kit na plaži (april 2021)

9. razred
1. A. Saint Exuperry: Mali princ (oktober 2020)
2. Igor Karlovšek: Preživetje(februar 2021)
3. Andrej Rozman Roza: Izbrane Rozine v akciji (april 2021)