Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja omogoča, da lahko v šolskem letu 2023/2024 iz šolskega učbeniškega sklada izposodite komplet učbenikov za tekoče šolsko leto.

Ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, zato ne bomo izdajalinaročilnic za izposojo učbenikov. Če za svojega otroka ne želite izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, o tem z mailom obvestite skrbnico učbeniškega sklada Špelo Mišmaš, do 22. 6. 2023 (spela.mismas@os-rimsketoplice.si).

Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti nepoškodovane učbenike. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS, št. 12/20), plača odškodnino.

V šolskem letu 2023/2024 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:
- stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
- stroške nabave učnih gradiv za vse učence od 1. do 3. razreda.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami. Prilagam sezname šolskih potrebščin, delovnih zvezkov (učnih gradiv) in učbenikov za prihodnje šolsko leto.

Bodimo varčni in EKO… Pred nakupom potrebščin preglejte letošnje zvezke in potrebščine. Če je zvezek pri posameznem predmetu popisan le do polovice, spodbudite otroka, da zapis vanj nadaljuje prihodnje leto. Prav tako naj nepoškodovane potrebščine uporablja tudi prihodnje šolsko leto (peresnice, nalivnike, šestila, geotrikotnike, čopiče, palete …). Izognite se nepotrebnim nakupom.

Knjigarne in papirnice bodo ažurirale sezname za naročanje in ponujajo elektronske kataloge, linke vam bomo posredovali prek eAsistenta in bodo objavljeni na spletni strani šole.Prosimo, da ob naročilu preverite istovetnost seznamov ponudnikov z aktualnim seznamom učnega gradiva, saj za napake pri tiskanju naročilnic in vnašanju v aplikacije ne odgovarjamo.

Skrbnica učbeniškega sklada: Špela Mišmaš

Rimske Toplice, 9. 6. 2023   

1. - 3. razred MŠ in PŠ               
4. in 5. razred MŠ in PŠ       
6. - 9. razred MŠ                  

Knjigarne in papirnice, ki so želele sodelovati s šolo, so ažurirale sezname za naročanje in ponujajo elektronske kataloge in/ali naročilnice. Posredujemo vam povezave. Ponudnike smo navedli po abecednem vrstnem redu.
Prosimo, da ob naročilu preverite istovetnost seznamov ponudnikov z aktualnim seznamom učnega gradiva, saj za napake pri tiskanju naročilnic in vnašanju v aplikacije ne odgovarjamo.

DZS
https://online.fliphtml5.com/rbwpj/rmlr/#p=1

KOPIJA NOVA
Kopija nova

MLADINSKA KNJIGA
OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA, SEDRAŽ
Mladinska knjiga

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA, ZIDANI MOST
Mladinska knjiga

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA, RIMSKE TOPLICE
Mladinska knjiga

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA, JURKLOŠTER
Mladinska knjiga

OFFICE LAŠKO
Povezava do spletnega kataloga:  https://go2school.com/katalog2023/#p=7
Naročilnice - Matična šola
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=4&schoolId=160
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=5&schoolId=160
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=6&schoolId=160
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=7&schoolId=160
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=8&schoolId=160
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=9&schoolId=160

Naročilnice - Jurklošter
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=4&schoolId=481
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=5&schoolId=481

Naročilnice - Sedraž
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=4&schoolId=482
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=5&schoolId=482

Naročilnice - Zidani Most
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=4&schoolId=479
https://go2school.com/narocilo-sola-2023?clazz=5&schoolId=479

PRINTINK
PRINTINK Vse za šolo