Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Knjižnica - Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice na podlagi zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS št. 12/96 omogoča, da si starši lahko za vse učence od 1. do 9. razreda v šolskem letu 2021/2022 iz šolskega učbeniškega sklada izposodite komplet učbenikov za tekoče šolsko leto.

Ker ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, ne bomo izdajali naročilnic za izposojo učbenikov. Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj o tem z mailom obvestijo skrbnico učbeniškega sklada do 22. 6. 2021 (knjiznica@os-rimsketoplice.si).

Ob izteku šolskega leta morajo učenci nepoškodovane učbenike vrniti na šolo. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 27/17), plača odškodnino. Oblikovanje šolskega učbeniškega sklada poteka v ŠSA v mesecu maju za prihodnje šolsko leto. Gradiva učbeniškega sklada so vpisana v sistem COBISS.

V šolskem letu 2021/2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:
- stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
- stroške nabave učnih gradiv za vse učence od 1. do 3. razreda.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami. Prilagam sezname šolskih potrebščin, delovnih zvezkov (učnih gradiv) in učbenikov za prihodnje šolsko leto.

Rimske Toplice, 14. 6. 2021                                    

Skrbnica učbeniškega sklada: Špela Mišmaš

SEZNAM GRADIV:
MATIČNA ŠOLA
PŠ JURKLOŠTER
PŠ SEDRAŽ
PŠ ZIDANI MOST

Knjigarne in papirnice (navedene po abecedi) DZS, Kopija nova, Mladinska knjiga, Office in Printink so ažurirale sezname za naročanje in letos ponujajo elektronske kataloge.  Posredujemo vam njihove linke:

Matična šola
Kopija nova -  https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ie&pmid=zfkshaveuxio
Mladinska knjiga        http://bit.ly/O%C5%A0_Antona_A%C5%A1kerca
Office  https://drive.google.com/drive/folders/13tXZ62ftbDVnjj8wZ5deyFqjL8UlCNFl?usp=sharin

Podružnična šola Zidani Most
Kopija nova -  https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ie&pmid=zfkshaveuxio
Mladinska knjiga       http://bit.ly/O%C5%A0_Antona_A%C5%A1kerca_Zidani
Office https://drive.google.com/drive/folders/1QAx3QNUJoWjESZDqLb3fsPMID4gJxQZX?usp=sharing

Podružnična šola Sedraž
Kopija nova -  https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ie&pmid=zfkshaveuxio
Mladinska knjiga   http://bit.ly/O%C5%A0AntonaA%C5%A1kercaSedra%C5%BE     
Office  https://drive.google.com/drive/folders/1XrZSTaIXef015EBRypSks4LfdDq0is2p?usp=sharing

Podružnična šola Jurklošter
Kopija nova -  https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ie&pmid=zfkshaveuxio
Mladinska knjiga       http://bit.ly/O%C5%A0AntonaA%C5%A1kercaJurklo%C5%A1ter
Office https://drive.google.com/drive/folders/1g6cGauV6-aAX0-k_m6I5x3p_3InZD4Oa?usp=sharing

Za matično šolo in vse podružnične šole
DZS https://issuu.com/dzsdd/docs/katalog_solskih_potrebscin_2021
Printink https://www.printink.si/vse-za-solo