Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja omogoča, da lahko v šolskem letu 2022/2023 iz šolskega učbeniškega sklada izposodite komplet učbenikov za tekoče šolsko leto.

Ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada zato ne bomo izdajalinaročilnic za izposojo učbenikov. Če za svojega otroka ne želite izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, o tem z mailom obvestite skrbnico učbeniškega sklada Špelo Mišmaš, do 22. 6. 2022 (spela.mismas@os-rimsketoplice.si).

Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti nepoškodovane učbenike. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS, št. 12/20), plača odškodnino.

V šolskem letu 2022/2023 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:
- stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
- stroške nabave učnih gradiv za vse učence od 1. do 3. razreda.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami. Prilagam sezname šolskih potrebščin, delovnih zvezkov (učnih gradiv) in učbenikov za prihodnje šolsko leto.

Bodimo varčni in EKO… Pred nakupom potrebščin preglejte letošnje zvezke in potrebščine. Če je zvezek pri posameznem predmetu popisan le do polovice, spodbudite otroka, da zapis vanj nadaljuje prihodnje leto. Prav tako naj nepoškodovane potrebščine uporablja tudi prihodnje šolsko leto (peresnice, nalivnike, šestila, geotrikotnike, čopiče, palete …). Izognite se nepotrebnim nakupom.

Knjigarne in papirnice so ažurirale sezname za naročanje in ponujajo elektronske kataloge. Linke tistih, ki so želeli sodelovati vam posredujemo po abecednem redu.

Rimske Toplice, 10. 6. 2022                                                                                                                                      Skrbnica učbeniškega sklada: Špela Mišmaš

 

1. - 5. r. MATIČNA ŠOLA
1. - 5. r. PŠ JURKLOŠTER
1. - 5. r. PŠ SEDRAŽ
1. - 5. r. PŠ ZIDANI MOST
6. - 9. r. MATIČNA ŠOLA

DZS: http://icarus.dzs.si/
4.R. https://www.dzs.si/prednarocila/5924359/38898
5.R. https://www.dzs.si/prednarocila/5924359/38899
6.R.https://www.dzs.si/prednarocila/5924359/38900
7.R https://www.dzs.si/prednarocila/5924359/38901
8.R https://www.dzs.si/prednarocila/5924359/38902
9.R https://www.dzs.si/prednarocila/5924359/38903

ZIDANI MOST
4.R.https://www.dzs.si/prednarocila/5924359-001/38904
5.R.https://www.dzs.si/prednarocila/5924359-001/38905

SEDRAŽ                 
4.R. https://www.dzs.si/prednarocila/5924359-002/38906
5.R. https://www.dzs.si/prednarocila/5924359-002/38907

JURKLOŠTER
4.R.https://www.dzs.si/prednarocila/5924359-004/38908
5.R.https://www.dzs.si/prednarocila/5924359-004/38909

Kopija Nova: https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ie&pmid=gpos0ytjaqi7

Mladinska knjiga:
https://bit.ly/OS_Antona_A%C5%A1kerca_Rimske_Toplice
https://bit.ly/OS_Antona_A%C5%A1kerca_Jurklo%C5%A1ter
https://bit.ly/OS_Antona_A%C5%A1kerca_Sedraz
https://bit.ly/OS_Antona_A%C5%A1kerca_Zidani_most

Office and More:  https://go2school.com/katalog2022/   
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=4&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=5&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=6&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=7&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=8&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=9&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice   
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=4&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice PŠ Jurklošter
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=5&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice PŠ Jurklošter
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=4&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice PŠ Sedraž
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=5&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice PŠ Sedraž
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=4&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice PŠ Zidani Most
https://go2school.com/narocilo-sola-2022?clazz=5&school=Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice PŠ Zidani Most

Printink:  https://www.printink.si/vse-za-solo