Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Knjižnica - Učbeniški sklad

Učbeniški sklad

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice na podlagi zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja Uradni list RS št. 12/96 omogoča, da si starši lahko za vse učence od 1. do 9. razreda v šolskem letu 2020/2021 iz šolskega učbeniškega sklada izposodite komplet učbenikov za tekoče šolsko leto.

Ker ob vstopu v šolo postanejo vsi učenci uporabniki učbeniškega sklada, ne bomo izdajalinaročilnic za izposojo učbenikov. Če si starši za svojega otroka ne želijo izposoditi učbenikov iz učbeniškega sklada, naj o tem z mailom obvestijo skrbnico učbeniškega sklada Špelo Mišmaš, do 22. 6. 2020 (spela.mismas@os-rimsketoplice.si).
Ob izteku šolskega leta morajo učenci nepoškodovane učbenike vrniti na šolo. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Ur. l. RS 27/17), plača odškodnino.

V šolskem letu 2020/2021 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport krije:
- stroške izposoje učbenikov za vse učence od 1. do 9. razreda,
- stroške nabave učnih gradiv za vse učence od 1. do 3. razreda.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda in potrebščine za učence od 1. do  9. razreda kupijo starši sami. Prilagam sezname šolskih potrebščin, delovnih zvezkov (učnih gradiv) in učbenikov za prihodnje šolsko leto.

Knjigarne in papirnice (navedene po abecedi) DZS, Kopija nova, MK in Office so ažurirale sezname za naročanje in ponujajo elektronske kataloge (linki so posredovani tudi prek eAsistenta):
DZS: https://www.dzs.si
Kopija Nova: ost https://www.kopija-nova.si/os?pmr=ie&pmid=zlyzmxqrloyy
Mladinska knjiga:
OŠ ANTONA AŠKERCA  PODRUŽNICA SEDRAŽ  (1.-5.R.) Mladinska knjiga
OŠ ANTONA AŠKERCA PODRUŽNICA ZIDANI MOST (1.-5.R.) Mladinska knjiga
OŠ ANTONA AŠKERCA  RIMSKE TOPLICE  (1.-9.R.) Mladinska knjiga
OŠ ANTONA AŠKERCA  PODRUŽNICA JURKLOŠTER  (1.-5.R.) Mladinska knjiga
Office:http://www.officeandmore.si/katalog2020/

Rimske Toplice, 15. 6. 2020                                    

Skrbnica učbeniškega sklada: Špela Mišmaš
 

IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV:

Matična šola Rimske Toplice
Podružnična šola Jurklošter
Podružnična šola Sedraž
Podružnična šola Zidani Most