Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Subvencije

Subvencije in druga denarna pomoč

Spoštovani starši.

V kolikor ste v denarni stiski, imate možnost pridobiti subvencijo:

1. Iz sredstev Občine Laško za kosilo, šolo v naravi ali tabor otroka;
denarna pomoč se dodeli skladno s kriteriji (stalno ali začasno prebivališče v občini Laško, materialna ogroženost družine zaradi dolgotrajne bolezni/invalidnosti v družini, brezposelnosti staršev, elementarne nesreče, nizkih dohodkov družine /le-ti ne presegajo 6. dohodkovnega razreda/, druge posebne okoliščine). Povezava:
Uveljavljanje pravice do denarne pomoči socialno ogroženim učencem - Uradna stran Občine Laško (lasko.si)
Vlogo oddate gospe Jasni Kermelj (Občina Laško).

Vloga je objavljena tudi na spletni strani šole pod rubriko Pravilniki in obrazci, Obrazci; in na voljo pri svetovalni delavki šole.

2. Iz sredstev Šolskega sklada Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice- Komisija za socialno humanitarna vprašanja donatorska sredstva razporeja upravičencem za dejavnosti razširjenega programa, katerih strošek presega 30 €.

Starši učencev, ki nimajo stalnega prebivališča v občini Laško, lahko na šolsko komisijo naslovijo vlogo za subvencijo tudi za šolo v naravi, tabor in kosilo, če družina ne presega 6. dohodkovnega razreda.

3. Starši učencev 5. razreda v šolskem letu 2023/2024 vlagate vlogo za subvencijo poletne šole v naravi Komisiji za socialno-humanitarna vprašanja na Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice. Upoštevali bomo vloge, pri katerih vlagatelj ne presega 6. dohodkovni razred , razpoložljiva sredstva bomo razporejali na podlagi kriterijev in utemeljitve vloge.

Vlogo za subvencijo Šolskega sklada Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice oddate svetovalni delavki šole do 26. 9. 2023 ali ob pojavu stiske.

Vloga je objavljena na spletni strani šole v rubriki Pravilniki in obrazci, Obrazci; na voljo je tudi pri svetovalni delavki.

 

Ravnatelj: Andrej Podpečan

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE