Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Subvencije

Subvencije in druga denarna pomoč

Spoštovani starši.

V kolikor ste v denarni stiski, imate možnost pridobiti subvencijo:

- iz sredstev Občine Laško za kosilo, šolo v naravi ali tabor otroka;
denarna pomoč se dodeli skladno s kriteriji (stalno ali začasno prebivališče v občini Laško, materialna ogroženost družine zaradi dolgotrajne bolezni/invalidnosti v družini, brezposelnosti staršev, elementarne nesreče, nizkih dohodkov družine /le-ti ne presegajo 6. dohodkovnega razreda/, druge posebne okoliščine). Povezava: http://www.lasko.si/obvestila-kategorija/6806-uveljavljanje-pravice-do-denarne-pomoci-socialno-ogrozenim-ucencem

oz. pot do informacij: spletna stran Občine Laško – zavihek Za občane – kategorija Postopki in obrazci – področje Socialno varstvo, denarne pomoči

Vlogo oddate do 30. 9. 2021: ali ge. Kermelj (Občina Laško) ali svetovalni delavki šole.

Vloga je objavljena tudi na spletni strani šole pod rubriko Pravilniki in obrazci ter pri svetovalni delavki.

- iz sredstev Šolskega sklada Osnovne šole Antona Aškerca Rimske Toplice. Komisija za socialno humanitarna vprašanja bo donatorska sredstva še naprej razporejala upravičencem za dejavnosti razširjenega programa, katerih strošek presega 30 €.

Starši učencev, ki nimajo stalnega ali začasnega prebivališča v občini Laško, lahko na šolsko komisijo naslovijo vlogo za subvencijo tudi za šolo v naravi in kosilo, če družina ne presega 6. dohodkovnega razreda.

Vloga je objavljena na spletni strani šole v rubriki Pravilniki in obrazci in na voljo pri svetovalni delavki.

Vlogo oddate do 30. 9. 2021: ali svetovalni delavki šole ali razredniku otroka.

 

Ravnatelj: Andrej Podpečan

VLOGA ZA DODELITEV SUBVENCIJE