Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Knjižnica - Bralna značka

SEZNAM KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO za šolsko leto 2018/2019

Knjiga je pomembnejša od vseh spomenikov,
okrašenih s slikami, reliefov in grafik,
ker knjiga sama gradi spomenike v srcih tistih,
ki jo berejo.

(Egipčanski izrek)

Branje učencev za osvojitev Aškerčeve BZ se prične 18. septembra – na dan zlatih knjig.
Bralci dobijo priznanja, mapice, Jurčičevo in Aškerčevo bralno značko.
BZ se zaključi 22. aprila/23.aprila – svetovni dan knjige.

UMETNIKI BRALNE SEZONE 2018/2019