Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Knjižnica - Bralna značka

BRALNA ZNAČKA 2023/2024

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Letos učenci berejo za bralno značko knjige po svojem izboru (primerno starosti in bralnim sposobnostim), zato jim knjige pomaga izbrati knjižničarka. Izbirajo med knjigami in pesmimi, ki jih ne obravnavajo pri pouku. Bralna značka se začne tretji teden v mesecu septembru in se zaključi prvi teden v mesecu juniju.

1. - 3. razred
Učenci doma s starši preberejo 3 knjige proze, ki so starosti primerne in ju ustrezno predstavijo (povedo kratko vsebino).
Izberejo in preberejo eno pesniško zbirko ter se naučijo eno pesem na pamet. Pesem deklamirajo in povedo, ali jim je bila zbirka všeč in zakaj. Izberejo
in preberejo eno pesniško zbirko ter se naučijo eno pesem na pamet. Povedo, ali jim je bila zbirka všeč in zakaj.

4. in 5. razred
Učenci doma preberejo štiri knjige proze, ki so starosti primerne in jih ustrezno predstavijo (povedo kratko vsebino, predstavijo mnenje o knjigi).
Izberejo in preberejo eno pesniško zbirko ter se naučijo eno pesem na pamet. Pesem deklamirajo in predstavijo mnenje o pesniški zbirki.

6. – 9. razred
Učenci preberejo štiri knjige proze, ki so starosti primerne in jih ustrezno predstavijo (povedo kratko vsebino, označijo glavne osebe, prostor, čas, predstavijo mnenje o knjigi). Preberejo pesniško zbirko in se naučijo eno pesem na pamet. Pesem deklamirajo in predstavijo mnenje o pesniški zbirki.