20. avg 2018
Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice
 

Učna pomoč in delo z nadarjenimi učenci


Učencem s posebnimi potrebami in nadarjenim učencem nudimo različne oblike dodatnih spodbud in strokovne pomoči oz. prilagoditev pri usvajanju, preverjanju in ocenjevanju znanj. To so: dopolnilni pouk, individualna in skupinska pomoč (ISP) učencem s težavami in nadarjenim učencem, dodatna strokovna pomoč (DSP) ali učna pomoč (UP) učencem s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) o usmeritvi.

V šolskem letu 2017/2018 bomo učencem tedensko nudili 22 ur dopolnilnega in dodatnega pouka, 11 ur individualne in skupinske pomoči ter predvidoma 51 ur dodatne strokovne oziroma učne pomoči. 

Dodatno strokovno pomoč (DSP) in učno pomoč (UP) izvajamo za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, za učence z govorno-jezikovnimi motnjami, za dolgotrajno bolne učence, otroci z motnjami avtističnega spektra ter slepo učenko.

Skladno z odločbami o usmeritvi (ZRSŠ) bodo dodatno strokovno pomoč in učno pomoč izvajale poleg učiteljic še specialna pedagoginja, psihologinja, logopedinja in tiflopedagog.


 
OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

Aškerčeva 1,
3272 Rimske Toplice
tel: 03 / 733 82 30
fax: 03 / 733 82 39

e-pošta
© 2009 - 2018 OŠAART - Vse pravice pridržane - Zasebnost in piškotki www.markdesign.si
Struktura strani