Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Projekti - Kulturna šola

POROČILO PROJEKTU KULTURNA ŠOLA

 »Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici.« (JSKD)

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice je prvič pridobila naziv in zastavo KULTURNA ŠOLA v letu 2013, in sicer za dobo treh let. V letu 2016 smo morali JSKD posredovati podatke o šolskih kulturnih dejavnostih, ki smo jih na šoli, ne samo centralni, ampak tudi na podružnicah, uspešno izvajali v tem obdobju. Na podlagi ustreznih obrazcev smo v letošnjem letu dobili potrjen »mandat« za naziv KULTURNA ŠOLA do leta 2022.
Namen podeljevanja naziva »Kulturna šola« je:
• krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih,
• podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju,
• spodbuditi izobraževanje mentorjev in organizatorjev v osnovnih šolah, ki se
udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju,
• motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Vsako leto v okviru tega projekta JSKD podeli številna priznanja šolam, ki uspešno dosegajo cilje na področju glasbe, plesa, gledališča, lutkarstva, folklorne dejavnosti, filma, radia, likovne in fotografske dejavnosti, literature, varovanja kulturne dediščine idr.
V letošnjem letu je posebno priznanje za uspešno delovanje na področju plesa dobila tudi naša šola, saj so se učenci PŠ Sedraž že tretje leto zapored uvrstili na državno tekmovanje plesnih skupin.

Kultura je povsod okrog nas, zato se bomo tudi v prihodnje trudili kulturno ustvarjati, izražati in kulturno sobivati.


Janja Holcer, koordinatorica KŠ

Rimske Toplice, november 2017