Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Projekti - Kulturna šola

KULTURNA ŠOLA 2019/2020

Pročelje naše šole že od leta 2013 krasi zastava »Kulturna šola«, ki smo si jo pridobili s trdim, vestnim in ustvarjalnim delom učencev in učiteljev mentorjev.
Naziv  »Kulturna šola« in zastavo smo prejeli, ker smo izpolnjevali naslednje pogoje:

Namen podeljevanja naziva »Kulturna šola« je:

Tudi v  letošnjem šolskem letu  bomo v šoli in izven nje izvedli številne prireditve, ki bodo zajemale različna tematska področja.

Naziv in zastavo “Kulturna šola” bomo tako obdržali vse do leta 2022 in se tako še naprej glasbeno, plesno, likovno in literarno udejstvovali, raziskovali našo preteklost ter kulturno sobivali.

Janja Holcer, koordinatorica KŠ

Rimske Toplice, oktober 2019