Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Projekti - Kulturna šola

KULTURNA ŠOLA 2022/2023

Pročelje naše šole že od leta 2013 krasi zastava »Kulturna šola«, ki smo si jo pridobili s trdim, vestnim in ustvarjalnim delom učencev in učiteljev mentorjev.
Naziv  »Kulturna šola« in zastavo smo prejeli, ker smo izpolnjevali naslednje pogoje:
- glede številčnosti kot kakovosti  smo izkazali nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev;
- sodelovali smo  v sklopu  šolskih in obšolskih dejavnostih, ki niso del šolskega kurikula;
- skladno z merili smo ustrezali kriterijem za pridobitev naziva in zastave.

Namen podeljevanja naziva »Kulturna šola« je:
- krepiti ustrezno kulturno vzgojo na osnovnih šolah ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih;
- podpirati kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju;
- spodbuditi izobraževanje mentorjevin organizatorjev v osnonih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju;
- motivirati šole, da postanejo žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom  promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja.

Tudi v  letošnjem šolskem letu  bomo v šoli in izven nje izvedli številne kulturne prireditve, ki bodo zajemale različna tematska področja.

Naziv in zastavo “Kulturna šola” bomo tako obdržali vse do meseca marca 2023 in se tako še naprej glasbeno, plesno, likovno in literarno udejstvovali, raziskovali našo preteklost ter kulturno sobivali.

Janja Holcer, koordinatorica KŠ

Rimske Toplice, november 2022