Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Podružnične šole - Zidani Most - Iz šolske kronike

Iz šolske kronike


1852 je bila ustanovljena šola z enim oddelkom.
1871 je bilo po pripovedovanju vaščanov dozidano šolsko poslopje pri železniški postaji.
Od 1941 do 17. 11. 1944 poteka pouk v nemškem jeziku, poučujejo nemški učitelji.
17. 11. 1944 sta v bombandiranju zavezniških letal popolnoma porušena šolsko poslopja in hotel, poškodovani so mostovi in ostale stavbe.
15. 10. 1945 se začne pouk v začasnih prostorih bivših skladišč in hlevih nekdanje oljarne.
1947 se začnejo priprave na gradnjo nove šole - nakup zemljišča na »Vili», pridobitev dovoljenj in načrtov. Načrt pripravi Projektni zavod v Ljubljani, gradnjo šole pa prevzame Okrajno gradbeno podjetje »Ograd« v Trbovljah.
Veliko prostovoljnega dela pri gradnji šole opravijo krajani in starejši učenci.
Novembra 1951 je bila slovesna otvoritev nove šole na »Vili«. To je bila prva novozgrajena šola v trboveljskem okraju. Pouke poteka v treh kombiniranih oddelkih od 1. do 8. razreda. Pouk poteka le v pritličju, zgornje nadstropje še ni urejeno.
Zaradi pomanjkanja denarja šele leta 1959 naredijo fasado na šoli. Šolo od tega leta dalje obiskujejo učenci do vključno 5. razreda. Potem nadaljujejo šolanje na matičnišoli v Radečah.
Od šolskega leta 1964/65 dalje obiskujejo šolo učenci do vključno 4. razreda v dveh kombiniranih oddelkih.
V letu 1981 šolo temeljito prenovijo. Napeljano je centralno ogrevanje, v obe učilnici in telovadnico položijo parket, zgornje prostore, kjer je bilo prej učiteljsko stanovanje, preuredijo v kabinet za učitelje, učilnico za samostojno učenje, prenovijo kuhinjo, jedilnico, sanitarije. V vseh prostorih namestijo novo pohištvo.
Istega leta se uredi tudi okolica šole – zasadijo grmovnice pred šolo.
V šolskem letu 1981/82 je šola postala prva celodnevna šola v občini Laško. Na šoli sta dva kombinirana oddelka od 1. do 4. r. in trije učitelji, ki poučujejo v celodnevni obliki dela. Vsi učenci prejemajo malico in kosilo. Pouk poteka do 15. ure.
V šol. l. 1995/96 smo se priključili matični šoli Rimske Toplice, (prej je bila matična šola Radeče) zaradi uvedbe nove občine Radeče.
7. junija 2002 še slovesno praznovanje 50-letnice šole. Povabimo nekdanje učence, učitelje, izdamo brošuro, pripravimo slovesen program.
V letu 2003 obnovijo parket v učilnicah, prebelijo se stene, okna in vrata v učilnicah, na novo se uredi in opremi učilnica za učence devetletke.
V šol. l. 2003/04 – začetek obveznega devetletnega šolanja. V 1. r. je vpisanih 6 prvošolcev devetletke in zadnjič 5 učencev osemletke. Na šoli je 34 otrok v treh oddelkih.
Šol. l. 2005/06 – na šoli je 22 učencev v dveh kombiniranih oddelkih. 1. 2. 3. devetletke - trojna kombinacija in 3. in 4.r. osemletke – dvojna kombinacija. V trojni kombinaciji poučuje tudi druga strokovna delavka -10 ur tedensko. Učenci so v popoldanskem času vključeni tudi v oddelek podaljšanega bivanja.
Energetska sanacija podružnične šole ZM
Na PŠ Zidani Most je bilo letos poleti zelo živahno in delovno. Sredi meseca julija so se namreč pričela dela v okviru energetske sanacije...
DEŽELAK Karmen
15. april 2016
Odprtje energetsko prenovljene PŠ Zidani Most
Danes, 25.9.2014, smo na PŠ Zidani Most praznovali. Ob 10.00 uri smo imeli slavnostno otvoritev energetsko prenovljene šole. S kulturnim...
DEŽELAK Karmen
15. april 2016