Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
O šoli - Organizacija pouka

Organizacija pouka

Šola je organizirana kot samostojna osnovna šola s  štirimi podružničnimi  šolami, kjer poteka pouk/vzgojno-izobraževalna dejavnost  od 1. do 9. razreda.

Na matični šoli:

oddelki

učenci

Povpr. štev. učencev/odd

oddelki PB

število
oddelkov

število
učencev

 

število
oddelkov

število
učencev

13

 

 

5

 

 

Na podružničnih šolah:

oddelki

učenci

Povpr. število
Učencev/odd

oddelki PB

število
oddelkov

število
učencev

 

število
oddelkov

število
učencev

7 (KOM. in SAM. O.)

 

 

4

 

V tem šolskem letu je pouk oz. vzgojno – izobraževalna dejavnost  na matični in podružničnih šolah organizirana v 20 oddelkih (14 samostojnih in 6 kombiniranih).