Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca
Projekti - Arhiv projektov


PROJEKT eTWINNING

eTwinning je Skupnost evropskih šol,v katero se lahko prijavijo učitelji iz vseh sodelujočih držav ter uporabljajo spletna orodja eTwinning za to, da se med seboj spoznajo, virtualno sestajajo, izmenjujejo zamisli ter postopke, ustanavljajo skupine ter se skupaj učijo na Učnih dogodkih ter vključujejo v spletne projekte. Šole se lahko zato, da bi zagnale projekt povežejo z drugimi šolami in za opravljanje dela uporabljajo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Za izvedbo projekta sta potrebni vsaj dve šoli. S partnerjem lahko sodelujeta v okviru poljubne teme. eTwinning je primeren za vse stopnje poznavanja IKT.

V akciji eTwinning lahko sodelujejo države članice Evropske unije: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, in Velika Britanija. Prav tako so upravičene do sodelovanja čezmorska ozemlja in države, poleg teh pa tudi Albanija, Bosna in Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Srbija in Turčija.

Naš projekt se imenuje »Winning the gold«. V projektu sodelujejo še Italija, Poljska, Romunija in Švedska. V projektu so sodelovali učenci 7. razreda.

Cilji
- predstaviti popularne športe in športnike v naši državi
- spoznavanje novega besedišča v povezavi s športom
- spoznavanje zgodovine športa
- spoznavanje, kako njihovi vrstniki drugod po Evropi preživljajo prosti čas
- promoviranje zdravega načina življenja
- razvijanje komunikacijskih spretnosti, spretnosti uporabe IKT, razvijanje kreativnosti
- pisanje poročil, predstavitev, intervjujev v angleščini in dodajanje fotografij

MY FAVOURITE SPORT

Mentorica
Karmen Brečko
 


 

DEŽELAK Karmen
17. april 2016


<< Preglej vse novice