Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice
Osnovna šola Antona Aškerca
Rimske Toplice

Osnovna šola Antona Aškerca

Projekti

Kulturni dogodki

FINALE - OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI (2. 9. 2021)
10. SLOVENSKA GLASBENA OLIMPIJADA (državno tekmovanje) - KAROLINA LUKMAR (avtorska skladba)
TPLG - ČRNA LUKNJA

OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO, 7.sezona ( maj 2021)

VIRTUALNA GALERIJA AART 2

PROSLAVA OB KULTURNEM DNEVU 2021
VIRTUALNA GALERIJA AART
Prireditev VESELO V DECEMBER in proslava ob dnevu samosotjnosti in enotnosti
VESELO V DECEMBER - 1. del
T
AM, KJER SEM DOMA
M
ILLION REASONS